Follow
Akif Hayta
Akif Hayta
Unknown affiliation
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İbadetler ve Ruh Sağlığı (Dini Pratikler İle Psiko-Sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme)
A Hayta
Hayati Hökelekli (Edt.) Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi (2. baskı), 137-179, 2006
78*2006
Anneden Allah'a: bağlanma teorisi ve islâm'da Allah tasavvuru
A Hayta
Değerler Eğitimi Dergisi 4 (12), 29-63, 2006
652006
U.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İbadet ve Ruh Sağlığı (Psiko-Sosyal Uyum) İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
A Hayta
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 9 (9), 487-505, 2000
332000
Nesne İlişkileri Kuramı ve Tanrı Tasavvuru Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
A Hayta
Değerler Eğitimi Dergisi 20 (8), 39-77, 2010
212010
Allah’a Bağlanmak: Bağlanma Kuramı ve Tanrı Tasavvuru İlişkisi
A Hayta
İstanbul: Onto Yayınları, 2017
142017
Psiko-sosyal uyum ve dini pratikler
A Hayta
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1993
71993
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
A Hayta, PS Uyum, D Pratikler
Bursa-1993, X 192, 1993
61993
Bağlanma Kuramı ile Allah Tasavvuru
A Hayta
İstanbul: İz Yayıncılık, 2019
52019
Psiko-sosyal uyum ve dini pratikler (Bursa ilahiyat örneği)
A Hayta
Uludağ Üniversitesi, 1993
21993
Bağlanma kuramı ve Tanrı tasavvuru ilişkisi üzerine bir araştırma
A Hayta
Uludağ Üniversitesi, 2017
12017
Bağlanma kurami ve tanri tasavvuru ilişkisi üzerine bir araştirma
A Hayta
PQDT-Global, 2017
2017
UÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İBADET VE RUH SAĞLIĞI (PSİKO-SOSYAL UYUM) İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A HAYTA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12