Follow
Serpil Kılıç Depren
Serpil Kılıç Depren
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of students’ and schools’ characteristics on mathematics achievement: findings from PISA 2006
İ Demir, S Kılıç, H Ünal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3099-3103, 2010
792010
Factors Affecting Turkish Students' Achievement in Mathematics.
İ Demir, S Kilic, O Depren
Online Submission 6 (6), 2009
532009
İstanbul ili vakıf üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının iş doyum düzeyleri
S Kılıç, A Gümüşeli
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (2), 290-309, 2010
472010
Using PISA 2003, examining the factors affecting students’ mathematics achievement
I Demir, S Kilic
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 44-54, 2010
422010
Comparison of Learning Strategies for Mathematics Achievement in Turkey with Eight Countries.
S Kiliç, E Çene, İ Demir
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 2594-2598, 2012
382012
Türkiye’de döviz kurlarını etkileyen makroekonomik göstergelerin belirlenmesi: MARS yöntemi ile bir inceleme
M Kartal, SK Depren, Ö Depren
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (1), 209-229, 2018
342018
CİNSİYET İLE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE AMPİRİK BİR UYGULAMA RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN “CONSUMER BEHAVIOURS” AND “GENDERS OF CONSUMERS …
H BARDAKÇI, O Özcelik, S KILIÇ
Journal Of International Social Research 8 (40), 2015
332015
Identifying the classification performances of educational data mining methods: A case study for TIMSS
SK Depren, ÖE Aşkın, E Öz
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (5), 2017
312017
The relationship between mobility and COVID-19 pandemic: Daily evidence from an emerging country by causality analysis
MT Kartal, Ö Depren, SK Depren
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 10, 100366, 2021
302021
The determinants of main stock exchange index changes in emerging countries: evidence from Turkey in COVID-19 pandemic age
MT Kartal, Ö Depren, SK Depren
Available at SSRN 3659154, 2020
262020
Effects of computer use on students’ mathematics achievement in Turkey
İ Demir, S Kiliç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1802-1804, 2009
222009
The effect of quality of educational resources on mathematics achievement: Turkish case from PISA-2006
İ Demir, H Ünal, S Kılıç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1855-1859, 2010
212010
How main stock exchange indices react to Covid-19 pandemic: Daily evidence from East Asian countries
MT Kartal, S Kiliç Depren, Ö Depren
Global Economic Review 50 (1), 54-71, 2021
202021
Öğrencilerin matematik başarısına etkileyen faktörlerin PISA 2003 kullanılarak incelenmesi
İ Demir, S Kılıç
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38, 44-54, 2010
182010
Borsalarda oynaklık üzerine yayınlanmış akademik çalışmaların bibliyometrik analizi
Ö Depren, MT Kartal, SK Depren
Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 (6), 1-15, 2018
162018
Measuring efficiency and total factor productivity using data envelopment analysis: An empirical study from banks of Turkey
SK DEPREN, Ö Depren
International Journal of Economics and Financial Issues 6 (2), 711-717, 2016
152016
PREDICTION OF STUDENTS’SCIENCE ACHIEVEMENT: AN APPLICATION OF MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES AND REGRESSION TREES
SK Depren
Journal of Baltic Science Education 17 (5), 887-903, 2018
132018
Öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarının matematik başarısı üzerine etkisi
İ Demir, S Kılıç
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (4), 50-70, 2010
122010
Türkiye’de Yatırımcı Hakları ve Yatırımcıların Korunmasına Yönelik Bir Araştırma
A Gündoğdu, SK Depren, MT Kartal
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C 2, 1, 2017
92017
Teachers’ professional development and students’ mathematics performance: Findings from TIMSS 2007
H Ünal, İ Demir, S Kiliç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3252-3257, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20