Onur Kurt
Onur Kurt
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A comparison of constant time delay and simultaneous prompting within embedded instruction on teaching leisure skills to children with autism
O Kurt, E Tekin-Iftar
Topics in Early Childhood Special Education 28 (1), 53-64, 2008
1072008
A Comparison of Discrete Trial Teaching with and without Gestures/Signs in Teaching Receptive Language Skills to Children with Autism.
O Kurt
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (3), 1436-1444, 2011
452011
Effectiveness of video modeling provided by mothers in teaching play skills to children with autism
F Besler, O Kurt
Educational Sciences: Theory & Practice 16 (1), 2016
392016
The effects of simultaneous prompting on teaching expressive identification of objects: An instructive feedback study
E Tekin-Iftar, G Acar, O Kurt
International Journal of Disability, Development and Education 50 (2), 149-167, 2003
352003
Otistik özellikler gösteren çocuklara zincirleme serbest zaman becerilerinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin ve eşzamanlı ipucuyla öğretimin gömülü öğretimle …
O Kurt
Anadolu Üniversitesi, 2006
302006
Using a constant delay to teach leisure skills to children with developmental disabilities.
E Tekin-Iftar, G Kircaali-Iftar, B Birkan, A Uysal, S Yildirim, O Kurt
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 2001
292001
Otizm spektrum bozukluğu ve bilimsel dayanaklı uygulamalar
O Kurt
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri, 77-116, 2012
262012
Zihin özürlü çocuk annelerinin aile özelliklerine ilişkin algılamaları ile çeşitli ailesel değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
O Korkut
Anadolu Üniversitesi, 2001
202001
Sosyal geçerlik
O Kurt
Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar, 375-394, 2012
192012
Enhancing Instructional Efficiency through Generalization and Instructive Feedback: A Single-Subject Study with Children with Mental Retardation.
E Tekin-Iftar, O Kurt, G Acar
International Journal of Special Education 23 (1), 147-158, 2008
172008
Improving Classroom Learning: The Effectiveness of Time Delay within the TEACCH Approach.
O Kurt, C Parsons
International Journal of Special Education 24 (3), 173-185, 2009
122009
Teaching multi-step requesting to children with autism spectrum disorder using systematic instruction and a speech-generating device
D Genc-Tosun, O Kurt
Augmentative and Alternative Communication 33 (4), 213-223, 2017
112017
Yüksek ve düşük uygulama güvenirliğiyle sunulan sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarının karşılaştırılması
E TEKİN İFTAR, O KURT, Ö ÇETİN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 363-381, 2011
102011
A Comparison of Constant Time Delay Instruction with High and Low Treatment Integrity.
E Tekin Iftar, O Kurt, O Cetin
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (1), 375-381, 2011
102011
Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP)
G Kırcaali-İftar, B Ülke-Kürkçüoğlu, O Kurt
Yayımlanmamış eğitim semineri notları, 2006
102006
Comparison of simultaneous prompting and constant time delay procedures in teaching children with autism the responses to questions about personal information
N Akmanoglu, O Kurt, A Kapan
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (3), 2015
92015
Uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli
O Kurt
Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, 329-349, 2012
92012
Doğal öğretim yöntemleri. E. Tekin-İftar
O Kurt
Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimi, 162-179, 2008
92008
Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik kapsamlı uygulamalar
O Kurt, SBA Yurtçu
72017
Otizm spektrum bozukluğu ve video modelle öğretim
D Genç-Tosun, O Kurt
72014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20