Takip et
Müzeyyen SOYER
Müzeyyen SOYER
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Küçükarslan, CA Gizir
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 5 (42), 2014
522014
Mersin Üniversitesi öğrencilerinin romantik ilişkilere yönelik inançlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve romantik ilişki yaşama durumu değişkenlerine göre incelenmesi
M Küçükarslan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
442011
Romantik İnançlar Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
M Küçükarslan, C GİZİR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 461-469, 2013
332013
Cinsiyet ve Romantik İlişki Durumuna Göre Üniversitesi Öğrencilerinin Üçgen Aşk Düzeyleri: TemelKişilik Özellikleri ve Benlik SaygısınınRolü
M SOYER
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
52019
A Study on the Turkish Adaptation, Validity, and Reliability of Two Versions of Triangular Love Scale
M SOYER, CA GİZİR
International Journal of Progressive Education 17 (2), 69-82, 2021
32021
Yetişkin bağlanma örüntüleri ve güncel Romantik ilişki durumunun romantik inançları yordayıcılığı
H DEVECİ ŞİRİN, M SOYER
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 8 (49), 117-136, 2018
32018
TRIANGULAR LOVE AMONG YOUNG ADULTS: THE PREDICTIVE ROLE OF BASIC PERSONALITY TRAITS AND SELF-ESTEEM
M SOYER, CA GİZİR
Education and Culture 7 (16), 474-486, 2022
12022
Yetişkin Bağlanma Örüntüleri ve Güncel Romantik İlişki Durumunun Romantik İnançları Yordayıcılığı
HD Şirin, M Soyer
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 8 (49), 117-136, 2018
12018
AN INVESTIGATION INTO ATTACHMENT STYLES AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF ADOLESCENTS FROM INTACT AND NON-INTACT FAMILIES
Z ERKAN, E ÇETİNKAYA, M SOYER
Journal of Advanced Education Studies 5 (2), 342-364, 2023
2023
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ.
Z ERKAN, E İŞÇİOĞLU, M SOYER
International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararasi Avrasya Sosyal …, 2023
2023
AN EXAMINATION OF VIRGINIA SATIR’S CONCEPT OF SELF-WORTH
Z Erkan, S Uruş, M Soyer
International Journal of Eurasian Education and Culture 8 (23), 2873-2894, 2023
2023
THE MEDIATING ROLES OF TRIANGULAR LOVE COMPONENTS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ROMANTIC RELATIONSHIP BELIEFS AND MARRIAGE ATTITUDES
M SOYER, Ö SÜNBÜL
Journal of Advanced Education Studies 5 (1), 185-202, 2023
2023
Üçgen Aşk Kuramı Çerçevesinde Yapılan Araştırmalarda Ele Alınan Değişkenlere Yönelik Bir Derleme Çalışması
müzeyyen soyer
smart journal 8 (57), 568-580, 2022
2022
Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yöneliminin Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi
M SOYER, HD ŞİRİN
Uluslarası Eğitim Bilimleri Dergisi 27 (8), 145-160, 2021
2021
Cinsiyet ve Romantik İlişki Yaşama Durumuna Göre Üniversite Öğrencilerinde Üçgen Aşk ve Bileşenlerinin İncelenmesi
M SOYER, CA GİZİR
Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları, 105-121, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15