Takip et
Veli Yilanci
Veli Yilanci
Diğer adlarVeli Yılancı
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Investigating the EKC hypothesis for China: the role of economic complexity on ecological footprint
V Yilanci, UK Pata
Environmental Science and Pollution Research 27 (26), 32683-32694, 2020
3012020
Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 324–335
V Yılancı
Journal of Business & Economic Statistics 10 (3), 251-270, 2009
242*2009
Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain
S Bozoklu, V Yilanci
Energy Policy 63, 877-881, 2013
2032013
Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasindaki nedensellik ilişkisi: Gelişmekte olan ekonomiler için analiz
Ş Bozoklu, V Yılancı
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2013
1722013
Türk sermaye piyasasında fiyat ve işlem hacmi ilişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi.
V Yilanci, Ş Bozoklu
Ege Academic Review 14 (2), 2014
164*2014
Yapısal kırılmalar altında Türkiye için savunma harcamaları ile GSMH arasındaki ilişkinin analizi
V Yılancı, B Özcan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 21-33, 2010
1442010
Financial development, globalization and ecological footprint in G7: further evidence from threshold cointegration and fractional frequency causality tests
UK Pata, V Yilanci
Environmental and Ecological Statistics 27 (4), 803-825, 2020
1422020
Tourism development and economic growth: a panel Granger causality analysis in the frequency domain
M Bilen, V Yilanci, H Eryüzlü
Current Issues in Tourism 20 (1), 27-32, 2017
1392017
Convergence in per capita carbon dioxide emissions among G7 countries: a TAR panel unit root approach
NC Yavuz, V Yilanci
Environmental and Resource Economics 54, 283-291, 2013
1352013
Are BRICS countries pollution havens? Evidence from a bootstrap ARDL bounds testing approach with a Fourier function
V Yilanci, S Bozoklu, MS Gorus
Sustainable Cities and Society 55, 102035, 2020
1292020
Fisher Hipotezinin Türkiye İçin Sinanmasi: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi
V Yılancı
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (4), 205-213, 2009
1262009
Convergence of per capita ecological footprint among the ASEAN-5 countries: evidence from a non-linear panel unit root test
V Yilanci, UK Pata
Ecological Indicators 113, 106178, 2020
1202020
EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
RE Eriçok, V Yılancı
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 8 (1), 87-101, 2013
1062013
Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary?
V Yilanci, MS Gorus, M Aydin
Journal of cleaner production 212, 270-301, 2019
1022019
Does economic globalization have predictive power for ecological footprint in MENA counties? A panel causality test with a Fourier function
V Yilanci, MS Gorus
Environmental science and pollution research 27 (32), 40552-40562, 2020
942020
The relationship between energy consumption, economic growth, and CO2 emissions in China: the role of urbanisation and international trade
M Kongkuah, H Yao, V Yilanci
Environment, Development and Sustainability, 1-25, 2022
892022
Persistence in per capita energy consumption: a fractional integration approach with a Fourier function
S Bozoklu, V Yilanci, MS Gorus
Energy economics 91, 104926, 2020
752020
The asymmetric effects of foreign direct investment on clean energy consumption in BRICS countries: A recently introduced hidden cointegration test
V Yilanci, O Ozgur, MS Gorus
Journal of Cleaner Production 237, 117786, 2019
732019
Analyzing the role of income inequality and political stability in environmental degradation: evidence from South Asia
UK Pata, V Yilanci, B Hussain, SAA Naqvi
Gondwana Research 107, 13-29, 2022
712022
PETROL FİYATLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: FOURİER YAKLAŞIMI
V Yilanci
Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 51-57, 2017
69*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20