Veli Yilanci
Veli Yilanci
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain
S Bozoklu, V Yilanci
Energy Policy 63, 877-881, 2013
1212013
Yapısal kırılmalar altında Türkiye için işsizlik histerisinin sınanması
V Yılancı
Doğuş Üniversitesi, 2009
972009
FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ.
V Yilanci
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 23 (4), 2009
692009
Convergence in per capita carbon dioxide emissions among G7 countries: a TAR panel unit root approach
NC Yavuz, V Yilanci
Environmental and Resource Economics 54 (2), 283-291, 2013
682013
Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: gelişmekte olan ekonomiler için analiz
Ş Bozoklu, V YILANCI
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013
672013
Yapısal kırılmalar altında Türkiye için savunma harcamaları ile GSMH arasındaki ilişkinin analizi
V Yılancı, B Özcan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 21-33, 2010
652010
Tourism development and economic growth: a panel Granger causality analysis in the frequency domain
M Bilen, V Yilanci, H Eryüzlü
Current Issues in Tourism 20 (1), 27-32, 2017
612017
Türk sermaye piyasasında fiyat ve işlem hacmi ilişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi.
V Yilanci, Ş Bozoklu
Ege Academic Review 14 (2), 2014
602014
EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
RE Eriçok, RE Eriçok, V YILANCI, V Yılancı
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 8 (1), 87-101, 2013
422013
Are unemployment rates nonstationary or nonlinear? Evidence from 19 OECD countries
V Yilanci
Economics Bulletin 3 (47), 1-5, 2008
422008
Is health care a luxury or a necessity or both? Evidence from Turkey
NC Yavuz, V Yilanci, ZA Ozturk
The European Journal of Health Economics 14 (1), 5-10, 2013
362013
Are tourism markets of Turkey converging or not? A Fourier stationary analysis
V Yilanci, ZA Eris
Anatolia 23 (2), 207-216, 2012
362012
Türkiye ile en büyük beş ticaret ortağının hisse senedi piyasaları arasındaki entegrasyon ilişkisinin analizi: yapısal kırılmalı birim kök ve eşbütünleşme analizi
V Yılancı, ZA Öztürk
Erciyes üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi 36, 261-279, 2010
34*2010
Reel döviz kurlarının durağanlığı: E7 ülkeleri için ampirik bir inceleme
Ş Bozoklu, V Yılancı
Maliye Dergisi 158, 587-606, 2010
342010
Türkiye'de Bölgeler Arasi Gelir Yakinsamasi: Rassal Katsayili Panel Veri Analizi Uygulamasi/Convergence among the Regions of Turkey: Evidence from Random Coefficient Models
F Zeren, V Yilanci
Business and Economics Research Journal 2 (1), 143, 2011
312011
Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary?
V Yilanci, MS Gorus, M Aydin
Journal of Cleaner Production 212, 270-301, 2019
282019
Purchasing power parity in African countries: Further evidence from fourier unit root tests based on linear and nonlinear models
V Yilanci, ZA Eris
South African Journal of Economics 81 (1), 20-34, 2013
282013
External debt sustainability of Turkey: A nonlinear approach
V Yilanci, B Ozcan
International Research Journal of Finance and Economics 20 (10), 91-99, 2008
262008
Petrol fiyatları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Fourier yaklaşımı
V Yılancı
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 27, 51-67, 2017
24*2017
Are fluctuations in energy consumption transitory or permanent? Evidence from a Fourier LM unit root test
V Yilanci, ÇB Tunali
Renewable and Sustainable Energy Reviews 36, 20-25, 2014
242014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20