Volkan DAMLI
Volkan DAMLI
Gazi Eğitim Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fizikte Kavram Yanılgıları
B Güneş
Ankara: Palme Yayıncılık, 2017
14*2017
Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Web Tabanlı Etkileşimli Öğretimin Üniversite Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi
V Damlı
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2011
132011
Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates.
HŞ Kızılcık, V Damlı, Y Ünsal
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 10 (6), 2014
3*2014
Analysis of the behavior of charged particles in electrical and magnetic fields by prospective physics teachers
Ç Gülçiçek, V Damlı
European Journal of Physics 39 (6), 065701, 2018
12018
An issue encountered in solving problems in electricity and magnetism: curvilinear coordinates
Ç Gülçiçek, V Damlı
European Journal of Physics 37 (6), 065704, 2016
12016
FİZİK EĞİTİMİNDE “ÖZ KÜTLE”,“YOĞUNLUK” VE “BAĞIL YOĞUNLUK” TERİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
HŞ Kızılcık, V Damlı
2019
Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates’ wave concepts
Ç Gülçiçek, HŞ Kızılcık, V Damlı
Physics Education 53 (5), 055018, 2018
2018
A simple Lissajous curves experimental setup
HŞ Kızılcık, V Damlı
Physics Education 53 (3), 033003, 2018
2018
TÜRKİYE’DEKİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARINDAKİ BAĞIMSIZ FİZİK LABORATUVAR DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
HŞ Kızılcık, V Damlı, N Önder Çelikkanlı
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 4 (2), 90-101, 2017
2017
Türkiye’deki fizik öğretmenliği lisans programlarındaki bağımsız fizik laboratuvar derslerinin karşılaştırılması.
H Kızılcık, V Damlı, N Önder Çelikkanlı
2017
İNTERNET’TEKİ BİLGİLERİN NEDEN OLABİLECEĞİ KAVRAM YANILGILARI: VİKİPEDİ ÖRNEĞİ
HŞ Kızılcık, V Damlı, V Mert
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014
2014
An Example of Informal Education: Physics on Motion Picture Screen
V Damlı, H Kızılcık, Y Ünsal
TÜRKİYE’DEKİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARINDAKİ BAĞIMSIZ FİZİK LABORATUVAR DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF INDEPENDENT PHYSICS LABORATORY COURSES IN …
HŞ Kızılcık, V Damlı, N Önder Çelikkanlı
BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ KĠTAPÇIĞI
XI UFBMEK
I. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ
B ÖZETLERİ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15