Follow
Ergün Kaya
Ergün Kaya
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Havaalanlarında fiyatlandırma açısından muhasebe bilgi sistemi
E Kaya
Anadolu Üniversitesi, 2000
712000
Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları
M Azaltun, E Kaya
Detay, 2006
532006
Role of information systems in supply chain management and its application on five‐star hotels in Istanbul
E Kaya, M Azaltun
Journal of Hospitality and Tourism Technology 3 (2), 138-146, 2012
452012
Havaalanlarında değer odaklı yönetim yönelimli bilgi sistemlerinin kullanılması ve Atatürk Havalimanı terminal işletmeciliği uygulaması
F Kuyucak, E Kaya
PQDT-Global, 2015
392015
Havaalanlarında yap işlet devret uygulamaları: Antalya ve Atatürk havalimanlarındaki uygulamaların değerlendirilmesi
E Kaya, M Başar, E Gerede, F Şengür, A Sürmeli
Anadolu Üniversitesi, 2005
282005
Lojistik ilkeleri
A Özdemir, N Çatalbaş, E Kaya, G Turan, ŞF Kuyucak, M Nalçakan
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2012
212012
Muhasebe Eğitiminde Meslek Etiğinin Yeri ve Önemi: Anadolu Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma
M Azaltun, E Kaya
MODAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (1), 107-126, 2006
182006
Ulaştırma kavramı ve önemi
E Kaya
Anadolu Üniversitesi, 2012
142012
Havalanlarında Yap İşlet Devret Uygulamaları
E Kaya, E Gerede, M Başar, F Kuyucak, A Sürmeli
112007
Lojistik Maliyetleri ve Raporlama-I. 1
SH Tokay, A Deran, Y Ceran, V Demir, E KAYA
Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012
92012
Muhasebe meslek etiği ve üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma
E Kaya, M Azaltun
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2 (7), 17-37, 2005
92005
Muhasebe Bilgi Sistemi
F SÜRMELĠ, M Erdoğan, N Erdoğan, K Banar, E Kaya, A Sevim
TC Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları …, 1996
91996
Build-operate-transfer (BOT) implementations at airports in Turkey
E Kaya, E Gerede, F Kuyucak, M Başar, A Sürmeli
TODAIE’s Review of Public Administration 40 (2), 115-151, 2007
62007
Trend (Eğilim Yüzdeleri Analizi)
E Kaya
Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz içinde, 201-220, 2004
52004
Serbest muhasebecilik serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mevzuatının muhasebe uygulamalarına ve eğitimine etkisi
E Kaya
PQDT-Global, 1991
31991
Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
CH Kanıcıoğlu, M Akyıldız, D Paşaoğlu Baş, BT Tosunoğlu, E Kaya, ...
2021
BOT (build-operate-transfer) applications at airports in Turkey
E Kaya, E Gerede, M Basar, F Kuyucak, A Surmeli
AMME IDARESI DERGISI 40 (2), 99-+, 2007
2007
INSTITUTIONALIZATION OF ACCOUNTING EDUCATION: A CASE STUDY ON ACCOUNTING EDUCATION SYMPOSIUMS
E Kaya, M Azaltun
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18