Kadir Demir
Title
Cited by
Cited by
Year
Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
K Demir, E Akpınar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 59-79, 2016
352016
The Effect of Mobile Learning Applications on Students' Academic Achievement and Attitudes toward Mobile Learning
K Demir, E Akpınar
Malaysian Online Journal of Educational Technology 6 (2), 48-59, 2018
192018
Üç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Eğitim Alanında Kullanımı: Türkiye’deki Uygulamalar
EB Kuzu Demir, C Çaka, U Tuğtekin, K Demir, H İslamoğlu, A Kuzu
Ege Eğitim Dergisi 17 (2), 481-503, 2016
19*2016
Enhancing Learning with Wearable Technologies In and Out of Educational Settings
EB Kuzu Demir, K Demir
Digital Tools for Seamless Learning, 119-144, 2017
5*2017
Grafik ve Animasyon Dersindeki Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarına Etkisi
K Demir
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
Examining the Current Definitions of Computational Thinking
K Demir, C Çaka, N Dulkadir Yaman, H İslamoğlu, A Kuzu
Teaching Computational Thinking in Primary Education, 36-64, 2018
32018
Giyilebilir Teknolojiler ve Eğitimde Kullanımı
EB Kuzu Demir, K Demir
Eğitim Teknolojileri Okumaları, 251-270, 2015
32015
A challenge for higher education: Wearable technology for fashion design departments
EB Kuzu Demir, K Demir, S Odabaşı, F Odabaşı
World Journal on Educational Technology 8 (1), 65-73, 2016
2*2016
Visiting digital fluency for pre-service teachers in Turkey
K Demir, B Aydın, N Şen Ersoy, A Kelek, İ Tatar, A Kuzu, HF Odabaşı
World Journal on Educational Technology 7 (1), 2015
12015
Dijital Medya Üretiminde Tasarım Odaklı Düşünme
EB Kuzu Demir, K Demir
Dijital Medya ve Öğrenme, 1-20, 2020
2020
The Importance of Digital Fluency in Terms of Disruptive and Emerging Technologies
K Demir, HF Odabaşı
IT and the Development of Digital Skills and Competences in Education, 2020
2020
Tıp Eğitiminde Yapay Zeka
O Karaca, A Çalışkan, S, K Demir
Eğitimde Yapay Zeka Kuramdan Uygulamaya, 346-363, 2020
2020
Öğretmen adaylarının dijital akıcılıklarının incelenmesi
K Demir
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
Virtual, Augmented and Mobile Learning in Health Education
O Karaca, K Demir, SA Caliskan
Computer-Mediated Learning for Workforce Development, 168-195, 2018
2018
Çocuklar ve Dijital Oyunlar
K Demir, YL Şahin
Dijital Yaşamda Çocuk, 177-192, 2017
2017
The Use of Three Dimensional Printing Technologies in Education: Practices in Turkey
EB Kuzu Demir, C Çaka, U Tuğtekin, K Demir, H İslamoğlu, A Kuzu
Ege Eğitim Dergisi 17 (2), 481-503, 2016
2016
Eğitim Alanında Giyilebilir Teknolojiler: Uygulamalar, Potansiyel Yararlar ve Etik Sorunlar
EB Kuzu Demir, K Demir
4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 437-440, 2016
2016
Dijital Akıcılık Kavramına Eleştirel Bir Bakış
K Demir, HF Odabaşı
4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 373-376, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18