MUSTAFA AYTAÇ
MUSTAFA AYTAÇ
Proffesor of Statistics
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi
M Aytaç, B Öngen
İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya 5 (1), 14-22, 2012
2252012
Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları
M Aytaç, S Aytaç, Z Fırat, N Bayram, A Keser
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje, 2001
762001
Workplace violence: a study of Turkish workers
S Aytac, V Bozkurt, N Bayram, S Yildiz, M Aytac, F Sokullu Akinci, N Bilgel
International journal of occupational safety and ergonomics 17 (4), 385-402, 2011
662011
Matematiksel istatistik
M Aytaç
Ezgi Kitabevi Yayınları, 1999
381999
Suç Türlerini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi
M Aytaç, S Aytaç, N Bayram
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 24-25, 2007
362007
Poverty, social exclusion, and life satisfaction: a study from Turkey
N Bayram, S Aytac, M Aytac, N Sam, N Bilgel
Journal of Poverty 16 (4), 375-391, 2012
312012
Yaşam Tatmini ve Sosyal Dışlanma
MA Nuran Bayram, Neslihan Sam, Serpil Aytaç
İŞ, GÜÇ- ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ "IS, GUC …, 2010
26*2010
Örnekleme
Ö Serper, M Aytaç
Ezgi, 2000
252000
Örnekleme
Ö Serper, M Aytaç
Ezgi, 2000
252000
Öğretim elemanlarının kariyer tutumlarının gruplandırılması
M Aytaç, N Bayram
V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 19-22, 2001
182001
The structure of environmental attidutes: First-order confirmatory factor analysis
M Aytaç, B Öngen
İstatistikçiler Dergisi 5 (1), 14-22, 2012
152012
Çoklu karşılık getirme analizi ve öğretim elemanları üzerinde bir uygulama
M Aytaç, N Bayram
V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Adana, 19-22, 2001
13*2001
Measuring social exclusion: A study from Turkey
N Bayram, S Aytac, M Aytac, N Sam, N Bilgel
Mediterranean Journal of Social Sciences 2 (3), 285-285, 2011
122011
The effect on job satisfaction and stress of the perceptions of violence climate in the workplace
S Aytac, S Dursun
Mediterranean Journal of Social Sciences 2 (3), 70-70, 2011
112011
Örnekleme, Ezgi Kitabevi
Ö Serper, M Aytaç
Baskı, Bursa, 2000
102000
Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
E Özbudun, O Rejimler, S Demokrasiler
İstanbul, 2011
9*2011
Uygulamalı Parametrik Olmayan İstatistik Testleri
M Aytaç
Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1991
91991
Türkiye’de işsizliğin mekânsal analizi
A Neşe, M AYTAÇ
Öneri Dergisi 13 (49), 1-20, 2018
82018
Investigation of construct validity of new environmental paradigm scale with confirmatory factor analysis
M Aytaç, B Öngen
Journal of Statistics 5, 14-22, 2012
62012
İnsan Doğasının Geleceği, Everest Yayınları
J Habermas
İstanbul, 2003
62003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20