Follow
EVREN ŞAR İŞBİLEN
EVREN ŞAR İŞBİLEN
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim fakültelerinde müze eğitimi dersi gerekliliği üzerine
ŞAR Evren, T Sağkol
HAYEF Journal of Education 10 (2), 83-90, 2013
602013
The use of films on history education in primary schools: Problems and suggestions
Y Derelioğlu, E Şar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 2017-2020, 2010
272010
The role of history-themed non-educational computer games on primary school children’(at grades 6th, 7th and 8th) perceptions of history
E Şar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 55, 776-781, 2012
112012
I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Eski Eserlere Yaklaşım ve Anadolu’da Yapılan Arkeolojik Kazılar
EŞ İşbilen
Mediterranean Journal of Humanities, sy 12 (2), 307-322, 2017
62017
Eğitimde cinsiyet eşitsizliğine tarihten bir örnek: Antik Yunan
EŞAR İŞBİLEN, DÇ DİKYOL
Turkish History Education Journal 7 (1), 92-112, 2018
32018
Antik Yunan dünyasında bir kadın olarak Sappho’nun yeri
EŞ İşbilen, DÇ DİKYOL
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 147-161, 2020
22020
Tarih Öğretiminde Yeni Bir Kavram: Sanal Tarihsel Mekân
DÇ Dikyol, EŞ İşbilen
Toplum Bilimleri Dergisi, 233-248, 0
2
ANTİK YUNAN TOPLUMUNDA HETAIRALARIN VARLIĞI Evren ŞAR İŞBİLEN1 Öz
EŞ İşbilen, HAYE Cerrahpaşa
Journal of History School (JOHS), 2021
2021
ANTİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA KRALLIK VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE ROMA’DA YAŞANAN SALGINLAR1
DÇ DİKYOL, EŞAR İŞBİLEN
Journal of History School (JOHS), 2021
2021
ANTİK YUNAN TOPLUMUNDA HETAIRALARIN VARLIĞI
EŞAR İŞBİLEN
Tarih Okulu Dergisi 14 (52), 1620-1645, 2021
2021
Kadın Bir Hekim Olarak Agnodike’nin Yunan Dünyasındaki Varlığı Üzerine
EŞ İşbilen
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 90-105, 2021
2021
Arkaik ve Klasik Yunan Dünyasında Salgın Hastalıklar.
EŞ İşbilen
Electronic Turkish Studies 15 (4), 2020
2020
TARİH ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ KULLANIMI: ÇATALHÖYÜK ÖRNEĞİ1
DÇ DİKYOL, EŞAR İŞBİLEN
Journal of History School (JOHS), 2020
2020
Tanrılık Halleri
E Şar İşbilen, G İnan Kaya
2018
EDUCATIONAL USE OF GAMES: A MOBILE SERIOUS GAME FOR HISTORY EDUCATION
G İnan Kaya, E Isbilen
2017
PRIMARY EDUCATION IN ANCIENT ATHENS AND TODAY.
E ŞAR İŞBILEN, G BATDAL KARADUMAN
International Journal on New Trends in Education & their Implications …, 2014
2014
Eğitim fakültelerinde müze eğitimi dersi gerekliliği üzerine
ŞAR Evren, T Sağkol
HAYEF Journal of Education 10 (2), 83-90, 2013
2013
ANTİK ROMA TOPLUMUNDA KADIN VE EĞİTİMİ
DÇ Dikyol, EŞ İşbilen
Anadolu Uygarlıklarının Kültürel Aidiyet Hissindeki Yeri ve Uygarlık Tarihi Dersinin Önemi
EŞ İşbilen, DÇ Dikyol
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19