Follow
Harun Sönmez
Harun Sönmez
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lisans eğitim programlarının finansal okuryazarlık düzeyine etkisinin araştırılması: Türkiye örneği
E Fikret, F Temizel, A Özdemir, H Sönmez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (4), 113-125, 2014
1482014
Analysis of Organizational Commitment and Work-Family Conflict in View of Doctors and Nurses
S Benligiray, H Sönmez
The International Journal of Human Resource Management 23 (18), 3890-3905, 2012
1002012
Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık
S Benligiray, H Sönmez
Hacettepe Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 18 (1), 28-40, 2011
742011
Financial literacy of university students: A case study for anadolu university, Turkey
A Özdemir, F Temizel, H Sönmez, ER Fikret
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11 (24), 97-110, 2015
702015
An Investigation of Drop-out in Open and Distance Education
S Aydın, A Öztürk, G Büyükköse Tuna, F Er, H Sönmez
Educational Sciences: Theory & Practice 19 (2), 40-57, 2019
522019
The Analysis of Demographic and Work Life Variables which Affect the Occupational Commitment of Nurses
S Benligiray, H Sönmez
Journal of Management Development 32 (4), 2013
502013
Konjoint analizi tekniğinin pazarlama araştırmalarında kullanım olanakları ve bir uygulama
H Sönmez
Anadolu Üniversitesi, 2001
342001
Müşteri Tercihleri İçin Konjoint Analizi Uygulaması:Ev Bilgisayarı Nasıl Seçilir
H Sönmez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 185-196, 2006
282006
Hekimlerin ve Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıklarını Artırmayı Sağlayan Faktörler
S Benligiray, H Sönmez
İş-Güç Endüstriyel İlişkiler Dergisi 13 (3), 2011
252011
HEKİMLERİN VE HEMŞİRELERİN PERFORMANS YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
S Benligiray, H Sönmez
162010
Konjoint Analizi ve Genç Kadın Tüketicilerin Hazır Giyim Mağaza Tercihlerini Etkileyen Unsurların İncelenmesi
E Acar, H Sönmez
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (12), 278-295, 2015
152015
A Review of Statistical Techniques for 2X2 and RXC Categorical Data Tables in SPSS
C Bal, F Er, H Sönmez
Journal of Pediatric Sciences (JPS) 1 (1), 2009
14*2009
Türkiye'de İllere Göre İç Göç Hareketlerinin Modern Kümeleme Teknikleri ile İncelenmesi
H Sönmez, F Er
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2007
142007
Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği
F Er, H Sönmez
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (1), 11-15, 2009
112009
Avrupa Futbol Liglerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi
H Sönmez, C İçöz
İktisadi Yenilik Dergisi 2 (3), 1-15, 2014
102014
Biyoistatistik
F Er, KÖ Peker
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2009
10*2009
Temel İstatistik Eğitiminde R for Windows Paket Programı Kullanımı
F Er, H Sönmez
T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2005
8*2005
Determination of the Criteria Preferred in Entering Private Pension System by Analytical Hierarchy Process
H Sönmez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (3), 83-92, 2012
72012
Financial Literacy Among University Students: A Case Study for Open Education Students in Anadolu University, Turkey
F Er, A Özdemir, MR Okur, SF Kostakoğlu, F Temizel, H Sönmez
Literacy Information and Computer Education Journal 8 (1), 2542-2552, 2017
62017
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisinin İncelenmesi
F Ölçer Kimzan, H Sönmez
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 9 (1), 62-91, 2023
5*2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20