Follow
Enes Dağ
Enes Dağ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
BİLDİRİLER & ÖZETLER KİTABI
OM DENİZ, Ş YAVUZ
2021
Zihnin Bedeni, Bedenin Zihni: Spinozacı Paralelizmin Ontolojisi
DAĞ Enes
İnsanın İnancın ve Mekânın İnşası-II: Değerler ve Kavramlar Uluslararası ve …, 2021
2021
Spinoza'da Bilgi ve Etik İlişkisi
E DAĞ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
2016
Spinozada bilgi ve etik ilişkisi
E Dağ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4