Takip et
Gürol DURAK
Gürol DURAK
Assistant Prof. Dr., Accounting, Yasar University
yasar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Earnings conservatism in pre-and post-IFRS periods in Turkey: panel data evidence on the firm specific factors
CK Balsari, S Ozkan, G Durak
Accounting and Management Information Systems 9 (3), 403-421, 2010
572010
Finansal raporların kalitesine etki eden ülkeye özgü faktörler
G Durak, E Gürel
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 95-110, 2014
322014
Sustainable consumption of food: Framing the concept through Turkish expert opinions
F Tekinbaş Özkaya, MG Durak, O Doğan, ZA Bulut, R Haas
Sustainability 13 (7), 3946, 2021
282021
IMKB'de Islem Gören Isletmeler için Para Politikasi ve Sermaye Yapisi Iliskisi/The Relationship Between Monetary Policy and Capital Structure for Companies Traded in Istanbul …
U Halaç, MG Durak
Ege Akademik Bakis 13 (4), 497, 2013
182013
Türkiyede uluslararası finansal raporlama standartlarına geçişin tahakkukların güvenilirliği ve kazançların süreğenliği üzerindeki etkileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası …
MG Durak
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
182010
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİST ÜRETİM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA.
MG Durak, FD TAŞKIN
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 24 (126), 2014
122014
FACTORS AFFECTING THE COMPANIES'PREFERENCES ON INTEGRATED REPORTING.
MG DURAK
International Journal of Contemporary Economics & Administrative Sciences 3, 2013
122013
The future of corporate reporting: integrated reporting
M Sarıoğlu, AF Dalkılıç, MG Durak
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2019
102019
Dondurulmus Gida Lojistiginde Maliyet Bilgisinin Kullanimi/The Use of Cost Information in Frozen Food Logistics
MG Durak, I Ünverdi
Business and Economics Research Journal 5 (4), 19, 2014
62014
Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama
E YUREKLİ, MG Durak
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2), 115-130, 2017
52017
Using markov chains in prediction of stock price movements: a study on automotive industry
G Sarıyer, E Acar, MG Durak
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2018
42018
IŞLETMESEL RAPORLAMA.
E Gürel, G DURAK
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 24 (122), 2014
42014
The use of cost information in frozen food logistics
MG Durak, İ Ünverdi
Business and Economics Research Journal 5 (4), 19-41, 2014
32014
MUHASEBE VE HUKUK İLİŞKİSİNDE BİR KESİŞİM NOKTASI: DÜRÜST RESİM İLKESİ1
MG Durak, AF Dalkılıç, G Demir
2
Analysis of Sustainability Disclosures Using a GRI Based Evaluation Methodology
B Yardımcı, MG Durak
International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences …, 2022
12022
The relationship between monetary policy and capital structure for companies traded in Istanbul Stock Exchange
U HALAÇ, MG DURAK
Ege Academic Review 13 (4), 497-504, 2013
12013
Publisher/Sahibi
Ç Bulut, Y Kazançoğlu, AT Saygılı, AÖ Birkan, D Özdemir, E Yarımoğlu, ...
Journal of Yaşar University 19, 73, 2024
2024
FİNANSAL RAPORLAMANIN ROLÜ VE NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
M Sarıoğlu, MG Durak
İzmir Dayanışma Dergisi 6 (1), 27-34, 2023
2023
Publisher/Sahibi
E Ada, O Gök, AT Saygılı, AÖ Birkan, D Özdemir, E Yarımoğlu, FD Taşkın, ...
Journal of Yaşar University 17, 67, 2022
2022
April 2021 Editorial
Y ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (62), 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20