Follow
Assoc. Prof. Tayfun Yörük
Title
Cited by
Cited by
Year
Genel lise yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin teknolojiye karşı tutumları ve eğitimde Fatih Projesinin kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma
T Yörük
622013
Yönetici ve öğretmenlerin eğitimde fatih projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri
İ GÜNBAYI, T YÖRÜK
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (1), 189-211, 2014
442014
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN NİTEL BİR ANALİZ: ANTALYA ÖRNEĞİ.
A ÇİVİLİDAĞ, İ GÜNBAYI, T YÖRÜK
Journal Of International Social Research 8 (38), 2015
142015
Öğretmenlere yönelik uygulanması planlanan rotasyona ilişkin öğretmen görüşleri
T Yörük, İ Günbayı
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (2), 59-72, 2015
112015
İl ve İlçe Eğitim Yöneticilerinin Tabi Oldukları Rotasyon Uygulamasına İlişkin Görüşleri.
K KAYIKÇI, T Yörük, İ ÖZDEMİR
Ilkogretim Online 14 (1), 2015
72015
ORTAÖĞRETİM BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERLE OLAN İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANAN STRES
İ Günbayı, A Tokel, T Yörük, S Özçetin
Journal of Research in Education and Teaching 3 (2), 219-233, 2014
72014
Improving Technical Drawing Skills of VET Teachers: An Action Research Project.
I Günbayi, T Yörük, R Vezne
Online Submission 24 (1), 77-91, 2017
62017
Research trends on guest experience with service robots in the hospitality industry: A bibliometric analysis
T Yörük, N Akar, NV Özmen
European Journal of Innovation Management, 2023
52023
The views of shareholders on utilization of educational technologies in adult learning
T Yoruk, R Sekerci
World Journal on Educational Technology: Current Issues 12 (4), 248-257, 2020
52020
Evaluation of the Turkish Education System in the Context of Learning Organisations According to the Opinion of the Candidate Teachers.
R Sekerci, T Yörük, S Karatas
African Educational Research Journal 8, 360-365, 2020
52020
Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
T YÖRÜK, A Nuray, H ERDOĞAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 431-449, 2020
52020
Practitioners' Opinions on Student Assessment Process in Distance Education in the Context of Educational Technologies.
T Yörük
Shanlax International Journal of Education 9 (2), 12-17, 2021
42021
Teacher Leadership and Sustainability in Adult Elderly Education.
R Sekerci, T Yörük
Cypriot Journal of Educational Sciences 15 (3), 433-445, 2020
42020
Using Electronic Services Provided by the Ministry of National Education as a Decision Support System: A Grounded Theory Study
T YÖRÜK, İ GÜNBAYI
Education 29, 149-178, 2022
3*2022
Reflection of Education Administrators' Ethical Values on Organizational Culture:" Case of Plato and Kant".
E Sünter, T Yörük, R Sekerci, S Karatas
World Journal of Education 10 (5), 89-97, 2020
32020
Milli Eğitim Bakanlığının yönetim enformasyon sistemleri kapsamında sunduğu elektronik hizmetlerin karar destek sistemi olarak kullanılması: Temellendirilmiş bir kuram çalışması
T Yörük
Akdeniz Üniversitesi, 2017
32017
General high school students’ opinions on the use of project FATIH
I Gunbayi, T Yörük
International Journal of Contemporary Educational Research 2 (1), 35-45, 2015
22015
TEACHERS’PERCEPTIONS ON CLASSROOM MANAGEMENT: A QUALITATIVE STUDY WITH METAPHORICAL ANALYSIS
İ GÜNBAYI, T YÖRÜK, S KARATAŞ
IMUCO 2016, 753, 2016
12016
City and County Education Managers’ Opinions on Implementation of Rotation
K KAYIKÇI, T YÖRÜK, İ ÖZDEMİR
Elementary Education Online 14 (1), 200-215, 2015
12015
İL VE İLÇE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ZORUNLU YER DEĞİSTİRME UYGULAMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞE İLİŞKİN GÖRÜSLERİ
K KAYIKÇI, İ ÖZDEMİR, T YÖRÜK
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (51), 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20