Nezih ÖNAL
Nezih ÖNAL
Nigde Omer Halisdemir University, Turkey
nigde.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tutumlarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
N ÖNAL
İlköğretim-Online, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr 12 (04), 938-948, 2013
502013
Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
N MENZİ, N ÖNAL, E ÇALIŞKAN
Ege Eğitim Dergisi (20 Mayıs 2013 tarihinde elektronik olarak yayımlanmıştır …, 2012
49*2012
Development, Validity and Reliability of TPACK Scale with Pre-Service Mathematics Teachers.
N Önal
International Online Journal of Educational Sciences 8 (2), 93-107, 2016
272016
Yedinci Sınıflarda Bilgisayar Destekli Geometri Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
N ÖNAL, CG DEMİR
Turkish Journal of 2 (1), 19-28, 2013
25*2013
Use of Interactive Whiteboard in the Mathematics Classroom: Students' Perceptions within the Framework of the Technology Acceptance Model.
N Önal
International Journal of Instruction 10 (4), 67-86, 2017
192017
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgilerine İlişkin Özgüven Algıları
N ÖNAL, H ÇAKIR
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (24), 117-131, 2015
16*2015
Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Öğretim Araç ve Materyallerini Kullanmalarına İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri
N ÖNAL, Y BUDAK
KEFAD 14 (3), 267-283, 2013
112013
Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
N ÖNAL, O ÇETİN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014 (29), 1-30, 2014
102014
Yazıcı, K.(2016). Öğretim etkinliklerinde sanal müzelerin kullanımına ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adayları ne düşünüyor
E Çalışkan, N Önal
Turkish Studies 11 (3), 689-706, 2016
92016
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Bilişsel Algılarının KİT Aracılığıyla İncelenmesi
N Önal
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (2), 255-272, 2017
82017
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Görüşleri.
N ÖNAL, H ÇAKIR
Mersin University Journal of the Faculty of Education 12 (1), 76-94, 2016
82016
Eğitimde bilişim teknolojileri I-II
S Şahin
Pegem Atıf İndeksi, 001-566, 2016
62016
E-öğrenme ortamları
N Önal, E İbili
Pegem Atıf İndeksi, 519-538, 2016
62016
Artırılmış Gerçeklik Eğitim Uygulamaları İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonlarını Etkiler mi?
N ÖNAL
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 6 (5), 2847-2857, 2017
42017
Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri yeterliliklerine ilişkin görüşleri
N Önal
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
42014
Does Teaching Geometry with Augmented Reality Affect the Technology Acceptance of Elementary School Mathematics Teacher Candidates?.
N Önal, E Ibili, E Çaliskan
Online Submission 8 (19), 151-163, 2017
32017
Metaphoric Perceptions of High School Students about Nomophobia.
N Onal
International Journal of Research in Education and Science 5 (2), 437-449, 2019
22019
Educational Website Design Process: Changes in TPACK Competencies and Experiences.
N Önal, E Alemdag
International Journal of Progressive Education 14 (1), 88-104, 2018
22018
The Use of the Interactive Whiteboard in Mathematics and Mathematics Lessons from the Perspective of Turkish Middle School Students
N Onal, CG Demir
International Journal of Higher Education 6 (3), 195-208, 2017
22017
Teachers’ Views Regarding the Use of Technological Materials in Pre-School Educational Institutions
N ÖNAL, O KELEŞ
AEAD / MJER Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi / Mediterranean Journal of …, 2013
22013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20