Follow
ENVER UYSAL
ENVER UYSAL
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Değerler üzerine bazı düşünceler ve bir erdem tasnifi denemesi: İnsanî erdemler–islâmî erdemler
E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (1), 2003
1642003
İhvân-ı Safâ
E Uysal
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 22 (1), 2000
722000
Hudud risaleleri çerçevesinde Kindî ve İbn Sina felsefesinin temel kavramları
E Uysal
Emin Yayınları, 2008
652008
Kindî ve Fârâbî’de akıl ve nefs kavramlarının ahlâkî içeriği
E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 (2), 2004
572004
İhvan-ı Safa felsefesinde Tanrı ve alem
E Uysal
M. Ü İlâhiyat Fakültesi Vakfı yayınları, 1998
551998
Dindarlığın ahlâkî temeli üzerine bazı düşünceler
E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 (1), 41-59, 2005
492005
Çağımızda değer kaymalarının doğurduğu sonuçlar ve etik kimliğin korunması
E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (1), 67-79, 2008
452008
" EGiTiM" E FELSEFİ ANTROPOLOJi ÇERÇEVESiNDE KAVRAMSAL BiR YAKLAŞlM
E Uysal
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (2), 81-100, 2004
252004
Üsküp’te Müslümanlar: Dînî ve Etnik Kimlik Bağlamında Sosyolojik Bir İnceleme
E İdriz, E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 18 (1), 591-608, 2009
182009
Kindi Felsefesinde Cevher Kavramı
E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (1), 159-170, 2009
162009
Örnek Metinlerle İhvân-ı Safâ ve İbn Sînâ Felsefesi
E Uysal
Bursa: Emin Yayınları, 2013
122013
Ahlakî Varlık Olarak İnsan
E Uysal
Bursa: Emin Yayınları 2, 2013
122013
Kınalızade's views on the moral education of children
E Uysal
Journal of Moral Education 36 (3), 333-341, 2007
112007
iHVAN-I SAFA'NIN, X. YÜZYIL İSLAM DÜNYASININ FELSEFE VE BİLİM DÜZEYİNE IŞIK TUTAN BİR SÖZLÜK DENEMESİ
E Uysal
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2), 93-106, 2002
112002
İlk İslam Filozofu: Kindî
E Uysal
Edit. Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi Tarihi I, Ankara: Grafiker …, 2012
92012
Emin Yayınları
E Uysal, HRÇ Kindî, İSFT Kavramları
Bursa, 2008
92008
Kindî Felsefesinde “Hayal Gücü” Kavramı
E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 22 (2), 1-13, 2013
8*2013
NÜBÜVVETİN İSPATI, VE (NEBİLERİN) SEMBOL VE BENZETMELERİNİN TE'VILİ ÜZERİNE
H AYDIN, E UYSAL, H PEKER
8*1998
İbn Hazm’ın Müdâvât’ında Ahlâka İlişkin Görüşleri
E Uysal
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2), 59-78, 2007
72007
Resâilü İhvâni’s-Safâ
E Uysal
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 34, 2007
72007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20