Umut Sener
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of an assessment model for industry 4.0: industry 4.0-MM
E Gökalp, U Şener, PE Eren
International Conference on Software Process Improvement and Capability …, 2017
1282017
Cloud-based enterprise information systems: determinants of adoption in the context of organizations
U Şener, E Gökalp, PE Eren
International Conference on Information and Software Technologies, 53-66, 2016
122016
ClouDSS: A decision support system for cloud service selection
U Şener, E Gökalp, PE Eren
International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and …, 2017
72017
Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
U Şener, E Gökalp, PE Eren
Smart Technology & Smart Management : Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim, pp …, 2016
72016
E., 2017, Development of an Assessment Model for Industry 4.0: Industry 4.0-MM
E Gökalp, U Şener, P Eren
International Conference on Software Process Improvement and Capability …, 0
5
Umut Şener
U Şener
2020
Endüstri 4.0 İçin Özelleştirilmiş Bir Süreç Modelleme ve Yönetim Çatısı
A Koçyiğit, MO Gökalp, AK Topcu, A Gümüşoğlu, MA Akyol, U Şener, ...
2018
Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi
A Koçyiğit, U Şener, K Kayabay, PE Eren, MO Gökalp, AK Topcu, ...
2018
İş Akışı Prensibine Dayalı Servis Tabanlı Üretim Sistemi Tasarımı
PE Eren, YB Yandık, MO Gökalp, MA Akyol, U Şener, K Kayabay, ...
2018
TOWARDS A MATURITY MODEL FOR INDUSTRY 4.0: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND A MODEL PROPOSAL
U Şener, E Gökalp, PE Eren
Industry 4.0 From The Management Information Systems Perspectives, 291-303, 2018
2018
Toward A Maturity Model for Industry 4.0: A Systematic Literature Review
U Şener, E Gökalp, PE Eren
Industry 4.0 from the MIS Perspective, 2018
2018
İşletmeler için Büyük Veri ve İş Analitiği Yaklaşımlarının İncelenmesi ve Çözüm Önerisi
PE Eren, A Koçyiğit, MO Gökalp, E Gökalp, MA Akyol, U Şener, ...
2017
Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
PE Eren, U Şener, K Kayabay, A Koçyiğit, E Gökalp
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13