Erol Suzuk
Erol Suzuk
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Pre‐service teachers’ assessment literacy and its implementation into practice
F Ogan‐Bekiroglu, E Suzuk
The Curriculum Journal 25 (3), 344-371, 2014
292014
Fizik laboratuvar derslerinin araştırma-sorgulama açısından incelenmesi ve öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi
A ARSLAN, FO BEKİROĞLU, E SÜZÜK, C GÜREL
Journal of Turkish Science Education 11 (2), 1-35, 2014
202014
Students’ perceptions of learning effiency of introductory physics course
E Suzuk, MA Corlu, C Gurel
Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education 2 (1), 65-71, 2011
132011
Yeni ortaöğretim fizik programının günlük hayatla ilişkilendirilmesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
B Tanuğur, F Ogan-Bekiroğlu, C Gürel, E Süzük
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (4), 2012
10*2012
Pre-service physics teachers intentions toward classroom assessment
E Suzuk, F Ogan-Bekiroglu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 854-863, 2012
6*2012
Discourse analysis of the arguments developed in model rocketry learning environment.
C Gürel, H Olgun, E Süzük, Z Gürel
International Online Journal of Educational Sciences 6 (1), 2014
42014
The examination of high school students’ learning strategies and motivation levels in physics course
E Suzuk, C Gurel, H Olgun
Mevlana International Journal of Education (MIJE) 4 (3), 113-123, 2014
32014
Model roketçilik araştırmacı-sorgulama ortamında öğrenciler tarafından oluşturulan argümanların kalitesinin ve bilimsel kredibilitesinin araştırılması
E Suzuk
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
32011
Pre-service physics teachers’ argumentation in a model rocketry physics experience
C Gürel, E Süzük
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (1), 5-26, 2017
22017
Examination of pre-service physics teachers’ science process skills in an inquiry-based laboratory environment
E Süzük, A Arslan, F Ogan-Bekiroğlu
Multidisciplinary Perspectives on Education, 95-118, 2014
2*2014
Bir Matematik Öğretmeninin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri: Bir Tekli Durum Çalışması
E Süzük, G Derin, E Aydın
Turkish Studies - Education 15 (2), 1189-1212, 2020
1*2020
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
E Süzük, T Akınci
Route Educational & Social Science 6 (11), 792-803, 2019
2019
FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ
E Süzük
Anadolu Öğretmen Dergisi 3 (2), 126-141, 2019
2019
A CONCEPTUAL PROPOSAL FOR DECLINING INTEREST IN BASIC SCIENCES: PHYSICS IDENTITY
E Süzük, F Ogan-Bekiroğlu
Route Educational & Social Science 4 (5), 50-60, 2017
2017
Fizik ve fizik formasyon öğretmen adaylarının alana özgü epistemolojik inançlarının karşılaştırılması
E Süzük, M Cengiz, F Ogan-Bekiroğlu
Küreselleşen dünyada eğitim, 21-38, 2017
2017
Üniversite öğrencilerinin lise fizik kimliklerinin kariyer seçimlerine etkisi
E Süzük
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
Exploring the quality of students' argumentation in model rocketry community of inquiry
E Suzuk, C Gurel
ICERI2011 Proceedings, 3774-3779, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17