Follow
İsmet Şahin
İsmet Şahin
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Public sector hospital efficiency for provincial markets in Turkey
I Sahin, YA Ozcan
Journal of Medical Systems 24, 307-320, 2000
1692000
Bir kurumda çalışan sağlık personelinin iş doyumu düzeyinin belirlenmesi
M Çimen, İ Şahin
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 5 (4), 2000
1382000
Assessment of hospital efficiency under health transformation program in Turkey
I Sahin, YA Ozcan, H Ozgen
Central European Journal of Operations Research 19, 19-37, 2011
1302011
An examination of competition and efficiency for hospital industry in Turkey
H Özgen Narcı, YA Ozcan, İ Şahin, M Tarcan, M Narcı
Health care management science 18, 407-418, 2015
1022015
Financial catastrophe and poverty impacts of out-of-pocket health payments in Turkey
H Özgen Narcı, İ Şahin, HH Yıldırım
The European Journal of Health Economics 16, 255-270, 2015
782015
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin İllere Göre Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama
İ Şahin
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi …, 1998
521998
Türkiye'de aile hekimlerinin mesleki sorunları ve çözüm önerileri
K ALGIN, İ Şahin, T Mehmet
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7 (3), 2004
422004
Measurement of efficiency of the dialysis sector in Turkey using data envelopment analysis
H Özgen, İ Şahin
Health policy 95 (2-3), 185-193, 2010
312010
Seçilmiş hastanelerde karşılaştırmalı poliklinik gider yeri birim maliyetleri
S Durukan, A Çetin, İ Şahin
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 10 (1), 19-47, 2007
282007
Assessment of effect of leadership behaviour perceptions and organizational commitment of hospital employees on job satisfaction with structural equation modelling
İ Şahin, CE Akyürek, Ş Yavuz
Journal of Health Management 16 (2), 161-182, 2014
272014
Dış Kaynaklardan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: TC Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma
G Ergin, İ Şahin
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 8 (1), 51-70, 2005
252005
Sağlık Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi
İ Şahin, H Özgen
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 5 (3), 2000
232000
Synthesis of some 1, 4-dihydropyridine derivatives and their calcium antagonistic activity.
C Safak, I Sahin, R Sunal
Arzneimittel-forschung 40 (2 Pt 1), 119-122, 1990
211990
Sağlık Bakanlığı'na devredilen SSK hastanelerinin teknik etkinliği ve toplam faktör verimliliği analizi
İ Şahi̇n
Iktisat Isletme ve Finans 24 (283), 9-40, 2009
122009
TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİN MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ
E Çetin, İ Şahin, PY BALÇIK
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1 …, 2014
102014
Anomalous quartic𝑍𝑍𝛾𝛾couplings in𝛾𝑝 collision at the LHC
I Sahin, B Sahin
Physical Review D 86 (11), 0
9
SSK Hastaneleri Yönetici Hemşirelerinin Liderlik Tarzlarının Yönetim Gözeneği Yaklaşımına Göre Belirlenmesi
İ Şahin, G Erigüç
Verimlilik Dergisi 4, 2001
82001
Hastane Hizmet İhaleleri: Teori ve Türkiye’deki Uygulamaları
F Tatar, M Tatar, İ Şahin
Amme İdaresi Dergisi 30 (3), 77-96, 1997
81997
The determinants of CABG patients' outcomes
I Sahin, TTH Wan, B Sahin
Health Care Management Science 2, 215-222, 1999
61999
Yoğun Bakım Ünitelerinin Etkililiği ile Yönetsel ve Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişki
K Sıdıka, İ ŞAHİN
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 12 (1), 37-68, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20