Follow
GÖKÇEN AYDIN AKBUĞA
GÖKÇEN AYDIN AKBUĞA
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hipertansiyonu olan bireylerin kan basıncını düşürmeye yönelik kullandıkları destekleyici yöntemler
D Efe, N Akça, S Kiper, G Aydın, K Gümüş
Spatula DD 2 (4), 207-212, 2012
192012
Pressure ulcers and their associated factors in nursing home inmates
NK Akca, G Aydin, K Gümüs
J Coll Physicians Surg Pak 25 (1), 27-30, 2015
162015
Lomber disk hernili hastaların vücut mekanikleri bilgi düzeyleri ile ağrı şiddeti arasındaki ilişki
NK AKCA, G AYDIN, K GÜMÜŞ
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (1), 66-77, 2013
142013
The evaluation of daily living activities, pressure sores and risk factors
G Aydın, S Mucuk
Rehabilitation Nursing 40 (2), 84-91, 2015
102015
Supportive methods used by the individuals with hypertension to decrease blood pressure
D Efe, NK Akca, S Kiper, G Aydın, K Gümüs
Spatula DD 2 (4), 207-212, 2012
102012
Yaşlı Bireylerde İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü
H Kaya, N Turan, Y Çulha, GA Aydın
JAREN/Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi 4 (2), 120-126, 2018
32018
The effect of preoperative oral intake of liquid carbohydrate on postoperative stress parameters in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: an experimental study
K Gümüs, Y Pirhan, G Aydın, S Keloglan, V Tasova, M Kahveci
Journal of PeriAnesthesia Nursing 36 (5), 526-531, 2021
22021
Pediatrik Hastalarda İstenmeyen Perioperatif Hipotermi: Kanıt Temelli Önleme ve Yönetim Stratejileri
S Çimke, GA Akbuğa, SY Alsaç, M Yalvaç
Bakırköy Tıp Dergisi 14, 314-21, 2018
22018
Perioperative hypothermia in pediatric patients: evidence-based prevention and management strategies
S Çimke, G AYDIN AKBUĞA, S Yüzer Alsaç, M Yalvaç
Medical Journal of Bakirkoy 14 (3), 2018
22018
Rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım alan bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin basınç yarası risk durumuna etkisi
G Aydin
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
22012
Investigation of the Nursing Theses Related to Wound Care in Turkey: A Systematic Review.
Y Surme, GA Akbuga
Erciyes Medical Journal 43 (3), 221-228, 2021
12021
Effect of preoperative oral liquid carbohydrate intake on blood glucose, fasting-thirst, and fatigue levels: a randomized controlled study
GA Akbuğa, M Başer
Brazilian Journal of Anesthesiology 71, 247-253, 2021
12021
University Students' Attitude towards Organ Donation: Is Religious Belief an Obstacle?
GA Akbuğa, Y Sürme
Transplant Immunology 71, 101552-101552, 2022
2022
Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları: Dini inanç bir engel mi?/University students' attitude towards organ donation: Is religious belief an obstacle?
GA Akbuğa, Y Sürme
Transplant Immunology, 101552, 2022
2022
COVID-19 Tanılı Hastaların Cerrahisi: Perioperatif Savunma
GA AKBUGA, Y Sürme
Turkish Journal of Science and Health 2 (1), 16-21, 2021
2021
KNOWLEDGE LEVELS OF NURSING STUDENTS REGARDING RATIONAL USE OF DRUGS
Y Sürme, GA AKBUĞA
PROCEEDING BOOK, 95, 2020
2020
Are Surgical Nurses Aware of Up-to-Date Perioperative Care Practices?
K Gumus, G Akbuga, A Bahceli, SE Oral
International Journal of Caring Sciences 13 (3), 2014, 2020
2020
The Effect of Preoperative Nutrition on Postoperative CRP and Albumin Levels in Patients Undergoing Laparoscopic Surgery: A Surgical Nursing Perspective
K Gümüş, G Aydın
Journal Perianesth Nursing 35 (6), 592-596, 2020
2020
Investigation of the Nursing Theses Related to Wound Care in Turkey: A Systematic
YSGA Akbuğa
Stoma 38, 34.5, 2020
2020
Porfirin ve Türevlerinin Yapıtaşları Tripyrrane ve Tetrapyrrane Bileşiklerinin Sentezinde Yeni Yöntemler
B Temelli, G Aydın, C Ünaleroğlu
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20