Faruk Tohumcu
Faruk Tohumcu
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss.
M Karaoglu, U Şimşek, F Tohumcu, E Erdel
Fresenius Environmental Bulletin, 2017
42017
The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface
I Angin, S Sari, E Lutfi Aksakal, F Tohumcu
Arid land research and management 33 (1), 91-96, 2019
22019
Zeytinyağı fabrikası atık uygulamalarının toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine olan etkisi
F TOHUMCU, A AYDIN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47 (1), 35-44, 2016
12016
WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE IN TERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OF SECOND WIND EROSION AREA: A CASE STUDY
M Karaoglu, U Simsek, E Erdel, F Tohumcu
PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS (PSP), 2018
2018
Effects of different soil features on floristic composition of ground meadows
S Temel, U Şimşek, E Erdel, F Tohumcu, F Gökmen
Jornal of Central Research Institute for Field Crops, 2016
2016
KURAK ZONDA AĞAÇLANDIRMANIN TOPRAK ORGANİK MADDESİ VE AGREGAT STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
U ŞİMŞEK, M KARAOĞLU, F TOHUMCU, F GÖKMEN, E ERDEL
Çilek Bitkilerinde Besin Elementi Miktarına Verticillium dahliae’nın Etkisi
TG KESİMCİ, E DEMİRCİ, U ŞİMŞEK, F TOHUMCU, E ERDEL
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2), 626-635, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7