Takip et
Faruk Tohumcu
Faruk Tohumcu
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss.
M Karaoglu, U Şimşek, F Tohumcu, E Erdel
Fresenius Environmental Bulletin, 2017
72017
The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface
I Angin, S Sari, E Lutfi Aksakal, F Tohumcu
Arid Land Research and Management 33 (1), 91-96, 2019
32019
Effects of different soil features on floristic composition of ground meadows
S Temel, U Şimşek, E Erdel, F Tohumcu, F Gökmen
Jornal of Central Research Institute for Field Crops, 2016
12016
Zeytinyağı fabrikası atık uygulamalarının toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine olan etkisi
F Tohumcu, A AYDIN
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47 (1), 35-44, 2016
12016
Farklı Tuzluluk Sınıfındaki Topraklarda Yetiştirilen Domates Tohumlarında Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi
A TÜRKHAN, ED KAYA, S Serdar, F TOHUMCU, E ÖZDEN
Journal of the Institute of Science and Technology 11 (özel sayı), 3406-3415, 2021
2021
Çilek Bitkilerinde Besin Elementi Miktarına Verticillium dahliae’nın Etkisi
TG KESİMCİ, E DEMİRCİ, U ŞİMŞEK, F TOHUMCU, E ERDEL
Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2), 626-635, 2019
2019
Wind characteristics of Igdir province in terms of wind erosion and introduction of second wind erosion area: a case study.
M Karaoglu, U Simsek, E Erdel, F Tohumcu
Fresenius Environmental Bulletin 27 (11), 7460-7469, 2018
2018
Effects of olive oil industrial solid residual applications on some physical and chemical properties of soils.
F Tohumcu, A Aydın
Ziraat Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi 47 (1), 35-44, 2016
2016
Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi
S TEMEL, U ŞİMŞEK, E ERDEL, F TOHUMCU, F GÖKMEN
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (ÖZEL SAYI-2), 168-173, 2016
2016
KURAK ZONDA AĞAÇLANDIRMANIN TOPRAK ORGANİK MADDESİ VE AGREGAT STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
U ŞİMŞEK, M KARAOĞLU, F TOHUMCU, F GÖKMEN, E ERDEL
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10