Follow
Koray Karasu
Koray Karasu
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Verified email at politics.ankara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu–Özel Ortaklığı
K Karasu
Sağlık Alanında Kamu-Özel Ortaklığı Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, Bildiriler …, 2011
147*2011
Profesyonelleşme Olgusu ve Kamu Yönetimi
K Karasu
Ankara: Mulkiyeliler Birligi Vakfi, 2001
1412001
İngiltere’de kamu yönetimi
K Karasu
Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, 2013
126*2013
Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları
K Karasu
Memleket Siyaset Yönetim 4 (11), 1 - 43, 2009
882009
Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not
K Karasu
II. Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, 225 - 242, 2004
672004
İngiltere’de bölge kalkınma ajansları
K Karasu
Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir, 2005
612005
Kamu Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi
K Karasu
Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, 79-91, 2009
54*2009
Yeni 'Kamusal' Aktörler: Kamu Yararı Şirketleri
K Karasu
AU SBF 64 (3), 117 - 147, 2009
43*2009
Kalkınma Ajansları :"Modelimi Kaybettim Hükümsüzdür" (Ölçek Siyasetinin Yerelliği)
K Karasu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (2), 273-316, 2015
402015
İyi Yönetim Arayışında Türkiye'de Mülki İdarenin Geleceği
C Emre, T Özşen, M Özuğurlu, K Karasu
372002
Yeni Bir Tür Merkezileşmenin Aracı Olarak Bölge Kalkınma Ajansları
K Karasu
Memleket Mevzuat 46, 24- 33, 2009
242009
Belediyelerde Kadro ve İstihdam Yapısı
K Karasu, S Sezen
Çağdaş Yerel Yönetimler 8 (3), 20-55, 1999
22*1999
İdarenin Mülkle Bağının Kurulması: Mülkileşme
K Karasu
1864 Vilayet Nizamnamesi (Ed. Tural, E.- Çapar), 345 – 368, 2015
19*2015
Mülki İdare Amirliği Mesleği
K Karasu
İyi Yönetim Arayışında Mülki İdarenin Geleceği, 113 - 214., 2002
192002
Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri
K KARASU
AÜ SBF Kamu Yönetimi AraĢtırma Ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), Ankara, Aralık, 2004
16*2004
Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri
K Karasu
Public Administration Country Reviews) Ankara: ømge Publications, 2009
15*2009
TOPRAKTAN BAĞIMSIZLAŞMA VE MERKEZSİZLEŞME TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE KAMU ÖRGÜTLENMESİ
K Karasu
Memleket Siyaset Yönetim 28 (28), 81 – 110, 2017
142017
Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri
BA Güler, O Karahanoğulları, K Karasu, U Ömürgülşen, Ö Akın, E Tellal, ...
İmge Kitabevi: İstanbul, 2013
14*2013
Kuram ve uygulamada kamu örgütleri
K Karasu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
132004
Belediye Personel Yönetimi
BA GÜLER, OE Aslan, M Can, D Canman, T Çınar, O Karahanoğulları, ...
TODAİE-YYAEM, Ankara, 2001
132001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20