Takip et
Firat Sarsar
Firat Sarsar
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı
F Sarsar, M Başbay, A Başbay
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2015
1282015
Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi
A Başbay, DY Kağnıcı, F Sarsar
Turkish Studies 8 (3), 47-60, 2013
812013
Sınıf öğretmeni adaylarının medya okur-yazarlık düzeylerinin incelenmesi
F Sarsar, G Engin
Ege Eğitim Dergisi 16 (1), 165-176, 2015
382015
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ SINIF UYGULAMALARININ ALANYAZINA DAYALI İNCELENMESİ
ŞN Yıldız, F Sarsar, AA Çobanoğlu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (60), 76-86, 2017
332017
The investigation of the usage of ICT in university lecturers’ courses
T Kisla, YD Arikan, F Sarsar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 502-507, 2009
322009
Investigation of the Self-Efficacy of the Teachers in Technological Pedagogical Content Knowledge and Their Use of Information and Communication Technologies.
Ö Simsek, F Sarsar
World Journal of Education 9 (1), 196-208, 2019
302019
Student and Instructor Responses to Emotional Motivational Feedback Messages in an Online Instructional Environment
F SARSAR, S HARMON
TOJET 16 (1), 2017
302017
Sınıf öğretmeni adaylarının küresel vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi
G Engin, F Sarsar
International Journal of Human Sciences 12 (1), 150-161, 2015
302015
Emotional presence in online learning scale: A scale development study
F Sarsar, T Kısla
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (3), 2016
262016
Facebook as an online learning environment: perceptions of undergraduate students
F Sarsar, S Harmon
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2011
252011
Teachers' Use of Web 2.0: Education Bag Project Experiences.
AA Kurt, F Sarsar, O Filiz, E Telli, D Orhan-Göksün, S Bardakci
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (4), 110-125, 2019
232019
YouTube™ as an information source for regenerative endodontic treatment procedures: Quality and content analysis
ME Kaval, GK Demirci, AA Atesci, F Sarsar, F Dindaroğlu, P Güneri, ...
International journal of medical informatics 161, 104732, 2022
212022
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında işbirlikli öğrenmenin öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisi
F Sarsar
Unpublished master thesis. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2008
192008
Investigation of primary school teacher candidates’ global citizenship levels Sınıf öğretmeni adaylarının küresel vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi
G Engin, F Sarsar
Journal of Human Sciences 12 (1), 150-161, 2015
172015
Motivation and Online Adult Learners: How do we do that?
F Sarsar
Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (1), 42-49, 2012
172012
Multicultural investigation of the students' acceptance of using digital learning materials in laboratory classes
F Sarsar, ÖA Kale, Ö Andiç‐Çakır, T Gueorguiev, B Evstatiev, T Georgieva, ...
Computer Applications in Engineering Education 29 (4), 883-896, 2021
152021
BÖTE BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SİBER AYLAKLIK NEDENLERİNE AİT GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
D Gezgin, F Sarsar
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 24 (1), 243-256, 2020
142020
Designing flipped learning for digital workplace learning
F Sarsar, Y Yılmaz
Digital workplace learning: Bridging formal and informal learning with …, 2018
132018
Impact of internet supported dental education: Initial outcomes in a study sample
F Sarsar, ME Kaval, GD Klasser, P Güneri
Journal of Human Sciences 13 (3), 4986-4997, 2016
132016
Use of social media in learning and teaching process
F Sarsar, M Başbay, A Başbay
Mersin University Journal of the Faculty of Education 11 (2), 418-431, 2015
132015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20