Follow
Firat Sarsar
Firat Sarsar
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı
F Sarsar, M Başbay, A Başbay
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2015
892015
Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının çokkültürlü yeterlik algılarının incelenmesi
A Başbay, DY Kağnıcı, F Sarsar
Turkish Studies 8 (3), 47-60, 2013
662013
The investigation of the usage of ICT in university lecturers’ courses
T Kisla, YD Arikan, F Sarsar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 502-507, 2009
282009
Sınıf öğretmeni adaylarının medya okur-yazarlık düzeylerinin incelenmesi
F Sarsar, G Engin
Ege Eğitim Dergisi 16 (1), 165-176, 2015
272015
Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi
ŞN Yıldız, F Sarsar, A Ateş-Çobanoğlu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (60), 76-86, 2017
232017
Student and Instructor Responses to Emotional Motivational Feedback Messages in an Online Instructional Environment
F SARSAR, S HARMON
TOJET 16 (1), 2017
212017
Sınıf öğretmeni adaylarının küresel vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi
G Engin, F Sarsar
International Journal of Human Sciences 12 (1), 150-161, 2015
202015
Facebook as an online learning environment: perceptions of undergraduate students
F Sarsar, S Harmon
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2011
202011
Teachers' Use of Web 2.0: Education Bag Project Experiences.
AA Kurt, F Sarsar, O Filiz, E Telli, D Orhan-Göksün, S Bardakci
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (4), 110-125, 2019
162019
Emotional presence in online learning scale: A scale development study
F Sarsar, T Kisla
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (3), 2016
152016
Investigation of primary school teacher candidates’ global citizenship levels Sınıf öğretmeni adaylarının küresel vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi
G Engin, F Sarsar
Journal of Human Sciences 12 (1), 150-161, 2015
152015
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında işbirlikli öğrenmenin öğretmen adaylarının sosyal becerilerine etkisi
F Sarsar
Unpublished master thesis. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2008
152008
Investigation of the Self-Efficacy of the Teachers in Technological Pedagogical Content Knowledge and Their Use of Information and Communication Technologies.
Ö Simsek, F Sarsar
World Journal of Education 9 (1), 196-208, 2019
142019
The Effectiveness of Emotional Motivational Feedback Messages
F Sarsar
132014
Motivation and Online Adult Learners: How do we do that?
F SARSAR
Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (1), 2012
112012
Designing flipped learning for digital workplace learning
F Sarsar, Y Yılmaz
Digital workplace learning, 93-106, 2018
102018
Impact of internet supported dental education: Initial outcomes in a study sample
F Sarsar, ME Kaval, GD Klasser, P Güneri
Journal of Human Sciences 13 (3), 4986-4997, 2016
102016
Use of social media in learning and teaching process
F Sarsar, M Başbay, A Başbay
Mersin University Journal of the Faculty of Education 11 (2), 418-431, 2015
102015
Web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde karşılaşılan sorunlar
T Kışla, F Sarsar, YD Arıkan, E Meşhur, M Şahin, M Kokoç
E-Journal of New World Science Academy 5 (1), 1-18, 2010
92010
Facebook as a learning environment (FOLE): graduate students’ perspectives
F Sarsar, SW Harmon
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2012
82012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20