Elif Yılmaz Şentürk
Elif Yılmaz Şentürk
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Ayvalık
E Yılmaz
PQDT-Global, 2006
52006
II. Meşrutiyet Dönemi Memuriyet Sınavları: Evrak Yöneticilerinde Aranan Özellikler
E Yılmaz Şentürk
Bilgi Dünyası 19 (1), 5-31, 2018
12018
Osmanlı belgeleri için bir üstveri standardı çalışması: Meşihat Arşivi örneği
E Yılmaz Şentürk
12017
SALT Galata ve SALT Araştırma
E Yılmaz
Bilgi Dünyası 15 (2), 463-464, 2014
12014
Girit Arşivi - Archive of Crete
E Yılmaz
Bilgi Dünyası 15 (1), 217-223, 2014
12014
Görsel-işitsel arşivler, Görsel işitsel arşivler Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler-Arşivler-Müzeler
EY Şentürk
2019
Yeni Harflerle Hanımlar Âlemi (1914) / Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri: Talepler, Engeller, Mücadele
EY Şentürk
2019
Arşivlerde Tanımlama ve Üstveri Osmanlı Dönemi Belgeleri
EY Şentürk
2019
Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar
EY Şentürk
Bilgi Dünyası 19 (1), 105-108, 2018
2018
A Comparison of the Metadata Used in Some European Archives with Special Reference to Ottoman Records
EY Şentürk
Journal of Athens Mediterranean Science 3 (4), 303-319, 2017
2017
Türkiye'deki Özel Arşiv ve Kamu Arşivlerinde Girit Belgeleri * Cretian Records Held in Public and Private Archives in Turkey
E Yılmaz Şentürk
Mavi Atlas 5 (1), 24-237, 2017
2017
Arşiv Malzemesinin Tanımlama İlkelerinin Araştırma Hizmetlerine Yansıtılması: Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi (DİAD) Arşiv Sistemi
E KANDUR, H., YALÇINKAYA, B., YILMAZ ŞENTÜRK
DİPLOMASİ VE DIŞ POLİTİKA ARAŞTIRMALARINDA ARŞİVLERİN ROLÜ ULUSLARARASI …, 2017
2017
Familiy Archives - Aile Arşivleri
EY Şentürk
Historical Documents from Crete Island - Girit'ten Lübnan'a Mübadele ile Göç …, 2017
2017
Bilgi ve Belge Çalışmaları Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama
VS Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk
Hiperyayın, 2017
2017
Yolcu Uçağı Motorları için Emisyon Indisi Gştirilmesi Ve Gerçek Uçuş Koşullarında Emisyonların Belirlenmesi
E Yılmaz
PQDT-Global, 2016
2016
Akdenizin Hırçın Çocukları
E Yılmaz
#tarih, 2014
2014
SALT Galata ve SALT Araştırma - SALT Galata and SALT Research
E Yılmaz
Bilgi Dünyası 15 (2), 463-464, 2014
2014
Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde (MYH) Bulunan Aktif Türlerin Tespiti
E Yılmaz
PQDT-Global, 2011
2011
Osmanlı Bankası arşiv Ve Araştırma Merkezinde Bulunan Girit Belgelerinin Uluslararası Arşiv Standartlarına Göre Tanımlanması
E Yılmaz
PQDT-Global, 2010
2010
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde bulunan Girit belgelerinin uluslararası arşiv standartlarına göre tanımlanması
E Yılmaz Şentürk
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20