Hüseyin PAMUKÇU
Hüseyin PAMUKÇU
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Helal konseptli otel işletmeleri: Türkiye’deki mevcut durum üzerine bir araştırma, 1
H Pamukçu, Ö Arpacı
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 319-331, 2015
232015
Helal Turizm Kavrami Ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme
H Pamukçu, M Sarıışık
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (1), 82-98, 2017
16*2017
NEW TOURISM TRENDS IN THE WORLD AND THEIR ADAPTATIONS TO TURKEY
O Tanrisever, Canan., Pamukcu, Huseyin. and Batman
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7 (12 …, 2016
13*2016
Helal konseptli otel işletmelerinin web sitelerinin analizi
H Pamukçu, Ö Arpacı
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2016
132016
Konaklama İşletmelerinin Engelli Bireylere Uygunluğu: Kastamonu Örneği, III
A Aydoğdu, H Pamukçu, E Yaşarsoy
Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7, 2015
102015
Konaklama işletmelerinde helal turizm standardizasyonu önerisi
H Pamukçu
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Sakarya …, 2017
82017
Turizmde Yeni Eğilimler
O Pamukçu, H., Tanrısever, C. ve Batman
2nd International Congress of Tourism & Management Researches, 2015
72015
A new trend in the Turkish tourism industry: Halal tourism
H Pamukçu, Ö Arpacı
Global Issues and Trends in Tourism 282, 2016
62016
Yöresel yemeklerin menülerde yer alma düzeyi: Kastamonu konakları örneği, 1
M Sandıkçı, A Aydoğdu, H Pamukçu
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21, 2015
52015
BÖLÜM TERCİHİ İLE KİŞİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
AGÜ ŞENGEL, AGH PAMUKÇU, B ZENGİN
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty 7, 2015
32015
Students' perception of city branding: The case of Kastamonu and Kastamonu University
Ö Saraç, H Pamukçu, Ş Ulama, O Batman
Turizam 23 (1), 34-52, 2019
22019
Turizm sektöründe teşvik veren kurumların AHP ve ANP yöntemi ile belirlenmesi: Kastamonu örneği
H Pamukçu
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
12014
Suggestions for standardization of halal tourism in hospitality industry
H Pamukcu, M Sariisik
Journal of Islamic Marketing, 2020
2020
Moleküler Gastronomi Yöresel Yemeklerde Kullanılabilir mi?**(Can Molecular
K ALPASLAN, H PAMUKÇU, C TANRISEVER
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (1), 231-256, 2020
2020
The suitability of disabled friendly holiday accommodation in Turkey: The case of Kastamonu hotels
A Aydoğdu, E Yaşarsoy, H Pamukçu
Journal of Global Business Insights 5 (1), 19-32, 2020
2020
Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkı’na Gelen Turistlerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı
S DUMAN, C TANRISEVER, H PAMUKÇU
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 818, 838, 2019
2019
Kastamonu Efsaneleri
C Tanrısever, H Pamukçu, Ö Saraç
Detay Yayıncılık, 2019
2019
OSMANLI KONAKLARININ HELÂL TURİZM KAPSAMINDA YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ
FA KAYNAŞ, AGH PAMUKÇU, C TANRISEVER
PROCEEDINGS BOOKS, 306, 2017
2017
Gıda Teknolojileri ve Gastronomi
HK Pamukçu, H., Canbolat, C. ve Büyüközer
Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi 1, 2017
2017
İnanç Turizmi Kapsamında Aziz Paulus’ un Önemi ve Tarsus Turizmine Etkisi
G ERÇOLAK, C TANRISEVER, H PAMUKÇU
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20