Hüseyin PAMUKÇU
Hüseyin PAMUKÇU
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Helal Turizm Kavrami Ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme
H Pamukçu, M Sarıışık
Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (1), 82-98, 2017
25*2017
Helal konseptli otel işletmeleri: Türkiye’deki mevcut durum üzerine bir araştırma, 1
H Pamukçu, Ö Arpacı
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 319-331, 2015
232015
Konaklama işletmelerinde helâl turizm standardizasyonu önerisi
H Pamukçu
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2017
182017
NEW TOURISM TRENDS IN THE WORLD AND THEIR ADAPTATIONS TO TURKEY
O Tanrisever, Canan., Pamukcu, Huseyin. and Batman
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 7 (12 …, 2016
17*2016
Helal konseptli otel işletmelerinin web sitelerinin analizi
H Pamukçu, Ö Arpacı
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, 2016
172016
Konaklama işletmelerinin engelli bireylere uygunluğu: Kastamonu örneği, III
A Aydoğdu, H Pamukçu, E Yaşarsoy
Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7, 2015
122015
A new trend in the Turkish tourism industry: Halal tourism
H Pamukçu, Ö Arpacı
Global Issues and Trends in Tourism 282, 2016
82016
Turizmde Yeni Eğilimler
O Pamukçu, H., Tanrısever, C. ve Batman
2nd International Congress of Tourism & Management Researches, 2015
72015
Yöresel yemeklerin menülerde yer alma düzeyi: Kastamonu konakları örneği, 1
M Sandıkçı, A Aydoğdu, H Pamukçu
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21, 2015
62015
Tüm Yönleriyle Helal Turizm Kavramlar, Uygulamalar, Standartlar ve Modeller
H Pamukçu, M Sarıışık
Detay Yayıncılık: Ankara, 2018
52018
Students' perception of city branding: The case of Kastamonu and Kastamonu University
Ö Saraç, H Pamukçu, Ş Ulama, O Batman
Turizam 23 (1), 34-52, 2019
32019
BÖLÜM TERCİHİ İLE KİŞİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
AGÜ ŞENGEL, AGH PAMUKÇU, B ZENGİN
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty 7, 2015
32015
Suggestions for standardization of halal tourism in hospitality industry
H Pamukcu, M Sariisik
Journal of Islamic Marketing, 2020
22020
Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkı’na Gelen Turistlerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı
S DUMAN, C TANRISEVER, H PAMUKÇU
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (2), 818-838, 2019
22019
Kastamonu Efsaneleri
C Tanrısever, H Pamukçu, Ö Saraç
Detay Yayıncılık, 2019
22019
Turizm sektöründe teşvik veren kurumların AHP ve ANP yöntemi ile belirlenmesi: Kastamonu örneği
H Pamukçu
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
22014
Sosyal medya uygulamalarının yiyecek-içecek işletmesi tercihine etkileri
H Pamukçu
TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 4 (3), 2761-2782, 2020
12020
Moleküler Gastronomi Yöresel Yemeklerde Kullanılabilir mi?**(Can Molecular
K ALPASLAN, H PAMUKÇU, C TANRISEVER
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (1), 231-256, 2020
12020
Hac ve Umre Organizasyonlarına Katılan Bireylerin Memnuniyet Düzeyleri.
H Pamukçu, Ş Tilim
Electronic Turkish Studies 15 (2), 2020
2020
Profiles and satisfaction levels of Lycian Way walkers.
B Tütüncü, H Pamukçu, C Tanrisever
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 31 (2), 113-124, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20