Takip et
Şaban Mustafa ERSUNGUR
Şaban Mustafa ERSUNGUR
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Siralamasi: Temel Bileşenler Analizi
ŞM Ersungur, A Kızıltan, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 55-66, 2007
1032007
Dahilde işleme rejimi: ihracat ve ithalat üzerindeki etkisi
A Takım, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 289-305, 2010
662010
BÖLGESEL KALKINMADA İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ: SİVAS İLİNDE BİR UYGULAMA.
ŞM Ersungur, İN Yalman
Cumhuriyet University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2009
642009
Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağimliliktaki Değişme: Girdi-Çikti Yaklaşimiyla Bir Uygulama
ŞM Ersungur, ED Ekinci, A TAKIM
482011
Türkiye’de Teşvik Sisteminin Yapısı, Sorunları ve Etkinliği Üzerine Bir Politika Önerisi: Tek Bir Uygulamacı Kuruluş Sorunları Çözer Mi?
ŞM Ersungur, A Takım
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 725-744, 2018
472018
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ
ŞM Ersungur, A Kızıltan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 267-278, 2007
472007
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
K Karabulut, ŞM Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 1-11, 2008
452008
Türkiye İle diğer Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin analizi
M Ersungur, A Kızıltan, K Karabulut
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (35), 285-310, 2007
392007
TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ (1980-2010)
Ö Doru, Ş mustafa Ersungur
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 2014
382014
TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASINDA YAKINSAMA ANALİZİ
ŞM Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 335-343, 2006
382006
Türkiye’de İller Ve Bölgelerin Ekonomik Gelişme Düzeyleri Arasindaki Uzun Dönemli İlişkiler
A Kızıltan, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 269-286, 2007
332007
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımını etkileyen ekonomik faktörlerin ampirik analizi
F Lebe, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 10, 321-339, 2011
302011
Taşıma şekillerine göre Türkiye’de dış ticaretin analizi: Mevcut durum, sorunlar ve beklentiler
A Takım, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 2015
292015
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ
A Kızıltan, M Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 83-99, 2008
292008
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERARASI YAPISAL BAĞINLAŞMA-GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA
ŞM Ersungur, A Kızıltan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 17-31, 2008
282008
TÜRKİYE'DE GSYH VE DÖVİZ KURU HAREKETLERİNİN CARİ DENGE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAR ANALİZİ YAKLAŞIMI
ŞM Ersungur, Ö Doru, MB Aslan
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü), 2017
242017
Bölgesel İktisat Teori, Politika ve Uygulama
ŞM Ersungur
Baskı, İmaj Yayınevi, 2016
242016
Muş İlinin gelişme potansiyelinin SWOT analizi ile incelenmesi
Ş Ersungur, M Aslan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (4), 2014
222014
Kalkınma planlarının yoksulluğu azaltmadaki etkisi üzerine bir analiz
ŞM Ersungur, A Topcuoğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 299-317, 2014
222014
2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARININ ERZURUM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR UYGULAMA.
ŞM ERSUNGUR, M AKINCI
Journal of Yaşar University/Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (30), 2013
202013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20