Follow
Şaban Mustafa ERSUNGUR
Şaban Mustafa ERSUNGUR
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Siralamasi: Temel Bileşenler Analizi
ŞM Ersungur, A Kızıltan, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 55-66, 2007
1002007
Dahilde işleme rejimi: ihracat ve ithalat üzerindeki etkisi
A Takım, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 289-305, 2010
642010
BÖLGESEL KALKINMADA İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ: SİVAS İLİNDE BİR UYGULAMA.
ŞM Ersungur, İN Yalman
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2009
612009
Türkiye’de Teşvik Sisteminin Yapısı, Sorunları ve Etkinliği Üzerine Bir Politika Önerisi: Tek Bir Uygulamacı Kuruluş Sorunları Çözer Mi?
ŞM Ersungur, A Takım
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 725-744, 2018
502018
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ
ŞM Ersungur, A Kızıltan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 267-278, 2010
492010
Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağimliliktaki Değişme: Girdi-Çikti Yaklaşimiyla Bir Uygulama
ŞM Ersungur, ED Ekinci, A TAKIM
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (Özel), 1-11, 2011
482011
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
K Karabulut, ŞM Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 1-11, 2008
432008
Türkiye İle diğer Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin analizi
M Ersungur, A Kızıltan, K Karabulut
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (35), 285-310, 2007
412007
TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASINDA YAKINSAMA ANALİZİ
ŞM Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 335-343, 2006
382006
Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik kalkınma ilişkisinin ekonometrik analizi: 1980-2010
ŞM Ersungur, Ö Doru
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014
372014
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımını etkileyen ekonomik faktörlerin ampirik analizi
F Lebe, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 10, 321-339, 2011
312011
Türkiye’de iller ve bölgelerin ekonomik gelişme düzeyleri arasindaki uzun dönemli ilişkiler
A Kızıltan, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 269-286, 2007
302007
Taşıma şekillerine göre Türkiye’de dış ticaretin analizi: Mevcut durum, sorunlar ve beklentiler
A Takım, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 2015
292015
TÜRKİYE'DE GSYH VE DÖVİZ KURU HAREKETLERİNİN CARİ DENGE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAR ANALİZİ YAKLAŞIMI
ŞM Ersungur, Ö Doru, MB Aslan
İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü), 2017
282017
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERARASI YAPISAL BAĞINLAŞMA-GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA
ŞM Ersungur, A Kızıltan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 17-31, 2010
282010
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ
A Kızıltan, M Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 83-99, 2008
282008
Bölgesel İktisat Teori, Politika ve Uygulama
ŞM Ersungur
Baskı, İmaj Yayınevi, 2016
252016
Kalkınma planlarının yoksulluğu azaltmadaki etkisi üzerine bir analiz
ŞM Ersungur, A Topcuoğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 299-317, 2014
232014
2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARININ ERZURUM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR UYGULAMA.
ŞM ERSUNGUR, M AKINCI
Journal of Yaşar University/Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (30), 2013
212013
Muş İlinin gelişme potansiyelinin SWOT analizi ile incelenmesi
Ş ERSUNGUR, M ASLAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (4), 2014
202014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20