Follow
DOĞAN KEŞAP
DOĞAN KEŞAP
T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dış Ticarette Serbestleştirici ve Korumacı Politikaların Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi
D KEŞAP, AR SANDALCILAR
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2), 257-287, 2021
62021
NET HATA VE NOKSAN HESABI BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
D KEŞAP, AR SANDALCILAR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 149-168, 2021
32021
Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi
A ALTINER, D Keşap
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (4), 49-58, 2021
12021
Türkiye’de Döviz Kuru İle Turizm Harcamaları Arasındaki İlişki: Fourier ADL Eşbütünleşme Analizi
D Keşap
12021
Avrupa Birliği-Türkiye Yenilik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
D KEŞAP, S ARTAN
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 7 (2), 277-298, 2021
12021
KURUMSAL YAPI VE YENİLİKLERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: ETKİNLİK ÇEKİŞLİ VE YENİLİK ÇEKİŞLİ ÜLKELER ÖRNEĞİ
D KEŞAP, S ARTAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2021
2021
AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK POLİTİKALARININ TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
S Artan, D Keşap
II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019
2019
Kurumsal yapı ve yeniliklerin iktisadi büyümeye etkilerinin analizi
D Keşap
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
The Econometric Analysis of the Determinant of Net Errors and Omissions Account in Turkey
D Keşap, AR Sandalcılar
Türkiye’de Net Hata ve Noksan Hesabının Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi
D Keşap, ALİ Sandalcılar
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10