Follow
Ferhat Onur
Title
Cited by
Cited by
Year
Horkheimer’da Akıl
F Onur
Kilikya Felsefe Dergisi, 74-89, 2016
62016
Bilinç Problemi ve Panpsişizm
O Ferhat
MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi 2 (1), 67-91, 2019
32019
J. R. Searle ve Çin Odası Argümanı
F Onur
Ethosfelsefe 9 (1), 192-216, 2016
22016
İrademiz Özgür Değil: Metafizik Bir Problem Olarak Özgür İrade
F Onur
MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi 3 (1), 13-40, 2020
1*2020
Sorgulanmamış Hayat Yaşanmaya Değer mi?
F Onur
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 6 (1), 307-322, 2016
12016
Bilinç Problemi Bağlamında Mutlak Zihincilik
F Onur
Flsf (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 363-378, 2022
2022
Akıllı Tasarım Hareketi Yeni Bir Şey Sunuyor mu?
F Onur
Felsefe Dünyası 2 (74), 168-198, 2021
2021
Bilinç Neden Var: Teleo-İşlevsel Bir Analiz
F Onur
MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi 2 (2), 213-230, 2019
2019
Hume ile Hesaplaşma: Philo, Tasarım Argümanına Karşı
F Onur
Düşünme Dergisi/Journal of Thinking, 8-20, 2017
2017
Rorty'nin Metafelsefesi
F Onur
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 873-893, 2016
2016
AKILLI TASARIM HAREKETİ YENİ BİR ŞEY SUNUYOR MU?
O Ferhat
Felsefe Dünyası 2 (74), 168-198, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11