Follow
Özden Candemir
Özden Candemir
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk sinemasında dini filmler
Ö Candemir
PQDT-Global, 2014
192014
Anadolu Üniversitesi çalışanlarının açık ve uzaktan öğretime ilişkin tutumları
S DÜNDAR, Ö CANDEMİR, E DEMİRAY, EG KUMTEPE, S ÖZTÜRK, ...
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (4), 187-227, 2017
162017
Televizyonda canlı yayın ve açıköğretim
U Demiray, Ö Candemir, A İnceelli
Çizgi Kitabevi, 2002
122002
Elektronik Akademik Uzaktan Eğitim Dergisi: Tojde İçerik Analizine Dayalı Bir Değerlendirme
A İnceelli, Ö Candemir, U Demiray
The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (4), 2005
52005
Öğretim amaçlı videolarda öğretmen yakınlığı: açık sınıf örneği
A İNCEELLİ, Ö CANDEMİR
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (1), 8-35, 2016
42016
A review of the literature on the Open Education Faculty in Turkey 1982-2007
U Demiray, A Inceeli, O Candemir
Online Submission, 2008
42008
Yetişkinlere eğitim hizmeti veren beldeevlerine devam eden kadın kursiyerlerin profili ve aldıkları eğitimlere yönelik görüş ve gözlemleri
İ Ulutak, Ö Candemir, E Demiray
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 6 (2), 2017
22017
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi çevrimiçi öğrenci topluluklarının motivasyonlarının incelenmesi
B Özkanal, Ö Candemir, C Abdülkadir
Anadolu Üniversitesi, 2022
12022
ANATOLIAN HIGH SCHOOL FEMALE STUDENTS'OPINIONS ON OPEN AND DISTANCE LEARNING
O CANDEMIR, APDS OZTURK, APDI ULUTAK, M TERLEMEZ
Language 7 (3), 01, 2018
2018
Internet Use among Retired Teachers.
E Demiray, Ö Candemir
Online Submission 8 (1), 1-11, 2017
2017
Distance Education in Websites for Women
Ö Candemir
International Women Online Journal of Distance Education (Wojde) 5 (2), 2016
2016
MÜZİK VİDEOLAR VE REKLAM ÖĞELERİ
Ö CANDEMİR
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2012
2012
Elektronik Akademik Uzaktan Egitim Dergisi: TOJDE Içerik Analizine Dayali Bir Degerlendirme
A INCEELLI, Ö CANDEMIR, U DEMIRAY
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 4 (4), 2005
2005
Türk müzik videolarında görselleştirme unsurları
Ö Candemir
Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli …, 2002
2002
TÜRK MÜZİK VİDEOLARlNDA GÖRSELLEŞTİRME UNSURLARl
Ö CANDEMİR
Kurgu 19 (1), 33-44, 2002
2002
YETİŞKİN KADIN OLARAK OKUMA YAZMAYI ÖĞRENMEK: BELDEEVLERİ ÖRNEĞİ
Ö Candemir, E Demiray, İ Ulutak
Öğretim Elemanlarının Açık ve Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumları: Anadolu Üniversitesi Örneği
Ö Candemir, M Terlemez, E Demiray, İ Ulutak, S Öztürk
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR-ORTAMLAR: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
E Demiray, İ Ulutak, S Öztürk, Ö Candemir, M Terlemez
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BELDEEVLERİNDEKİ KURSLARA KATILAN KADINLARIN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
E Demiray, Ö Candemir, İ Ulutak
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZLERİNİN (UZEM) SUNDUĞU “E-ÖĞRENME ORTAMLARI” NIN YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDAN ÖNEM
S Öztürk, Ö Candemir, M Terlemez, E Demiray, İ Ulutak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20