ÖMER MERCİMEK
ÖMER MERCİMEK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Araştırma Görevlisi
Verified email at ybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental investigation of damaged square short RC columns with low slenderness retrofitted by CFRP strips under axial load
R Ghoroubi, Ö Mercimek, A Özdemir, Ö Anil
Structures 28, 170-180, 2020
12020
Açılı CFRP Ankrajlı Şeritler ile Beton Yüzey Arasındaki Gerilme-Deformasyon Davranışı için Yeni Bir Model Önerisi
R GHOROUBİ, Ö MERCİMEK, A Özgür
Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi 12 (2), 380-386, 2020
1*2020
Modelling bond between concrete and bonded and anchored carbon-fibre polymer strips
S Sakin, Ö Anil, R Ghoroubi, Ö Mercimek
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings …, 2019
12019
Behavior of RC Square Column Strengthening with CFRP Strips Subjected to Low Velocity Lateral Impact Loading
Ö Mercimek, R Ghoroubi, Ö Anıl
Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based …, 2019
12019
Behavior of RC Square Column Strengthening with CFRP Strips Subjected to Low Velocity Lateral Impact Loading
Ö Mercimek, R Ghoroubi, Ö Anıl
International Congress on Advanced Earthquake Resistant Structures (AERS 2016), 2016
12016
Behaviour of steel beams retrofitted with anchored carbon-fibre-reinforced polymer strip
Ö Mercimek, R Ghoroubi, M Baran, Ö Anil
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 1-32, 2021
2021
Ahşap Bağlantı Noktalarında Mekanik Ankraj Sayısı ve Yerleşim Şeklinin Kayma Gerilmesi-Kayma Deplasmanı Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
AÖ ACEHAN, Ö MERCİMEK, R GHOROUBİ, A Ozgur
Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi 13 (1), 1-12, 2021
2021
Strength, ductility, and energy dissipation capacity of RC column strengthened with CFRP strip under axial load
Ö Mercimek, R Ghoroubi, Ö Anil, C Çakmak, A Özdemir, Y Kopraman
Mechanics Based Design of Structures and Machines, 1-19, 2020
2020
Strengthening of Columns with Different Innovative Composite Materials for RC Buildings without Sufficient Earthquake Resistance
Ö Mercimek, R Ghoroubi, A Özdemir, Ö Anıl
International Conference on Advanced Materials Science & Engineering and …, 2020
2020
A New Novel Model Proposal For Bond-Slip Behavior Between Angular CFRP Fan Type Anchoraged CFRP Strip and Concrete Surface
R Ghoroubi, Ö Mercimek, Ö Anıl
International Journal of Engineering Research & Development 12 (2), 380-387, 2020
2020
Retrofitting of Damaged Square RC Columns Using with CFRP strip
Ö Anıl, Ö Mercimek, R Ghoroubi
5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 2019
2019
Proposed New Bond-Slip Model Between Angular CFRP Fan Type Anchoraged CFRP Strip to Concrete Surface
Ö Anıl, R Ghoroubi, Ö Mercimek
5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 2019
2019
Comparison of Retrofitted and URM Structures in Terms of Seismic Performance After Major Earthquakes
Y Erbaş, Ö Mercimek
JOURNAL OF BAKU ENGINEERING UNIVERSITY- MECHANICAL AND INDUSTRIAL …, 2018
2018
Evaluation of Masonry Structures Behavior under Seismic Forces via Laboratory Scale Experiments
Ö Mercimek, Y Erbaş
Journal of Baku Engineering University MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING …, 2018
2018
CFRP şeritlerle güçlendirilmiş betonarme kolonların çarpışma yüklemesi etkisindeki davranışının incelenmesi / Investigation of behavior of RC column strengthening with CFRP strips
Ö Mercimek
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
Açılı CFRP Fan Tipi Ankrajlı CFRP Şeritler ile Beton Yüzey Arasındaki Gerilme-Kayma Deformasyonu İçin Yeni Bir Model Önerisi
Ö ANIL, R Ghoroubi, Ö MERCİMEK
Kare Kesitli Hasarlı Betonarme Kolonlarin CDRP Şeritler ile Onarımı
Ö ANIL, Ö MERCİMEK, R Ghoroubi
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17