Follow
Nida ASLAN KARAKELLE
Nida ASLAN KARAKELLE
Unknown affiliation
Verified email at lokmanhekim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of intracerebroventricular amyloid beta 1–42 application on cognitive functions in aged rats supplemented with taurine and the change of peroxisomal proteins in this …
NA Karakelle, S Dinçer, ASY Sağlam
Brain research bulletin 172, 89-97, 2021
92021
Effects of taurine on metal cations, transthyretin and LRP-1 in a rat model of Alzheimer’s disease
E Tekin, NA Karakelle, S Dinçer
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 79, 127219, 2023
42023
Effect of Taurine Supplementation on Oxidative Stress in Liver Tissue in Very Old Rats with Experimental Alzheimer's Disease Model
E Tekin, N Karakelle, S Dincer
ACTA PHYSIOLOGICA 227, 2019
22019
Evaluation of Cardiac Transthyretin and A beta 1-42 Levels and Brain LRP-1 Levels in Experimental Alzheimer's Disease Model: Effect of Taurine Pre-supplementation
E Tekin, N Karakelle, S Dincer
Acta Physiologica 234, 2022
12022
Santral Sinir Sisteminde Taurinin Rolü ve Dozun Önemi.
S Dinçer, NA Karakelle
Gazi Medical Journal 30 (2), 2019
12019
Role of Taurine in the Central Nervous System and Important of Dose
S Dinçer, N Karakelle
GAZI MEDICAL JOURNAL 30 (2), 2019
12019
The Effect of Taurine on Clusterin and Sestrin Expressions in Apoptotic and Neurodegenerative Process Induced by Intrahippocampal Amyloid Beta 1-42 Injection
N Aslan Karakelle, B KAYABAŞI, İ Numanoğlu, S Dincer
ACTA PHYSIOLOGICA 240, 2024
2024
The Effect of Taurine on Anxiety and Locomotor Activity in Lipopolysaccharide-Induced Neuroinflammation
NA Karakelle, Y Atici, S Gocer
ACTA PHYSIOLOGICA 240, 58-59, 2023
2023
The Effect of Taurine on Clusterin and Sestrin Expressions in Apoptotic and Neurodegenerative Process Induced by Intrahippocampal Amyloid Beta 1-42 Injection
NA Karakelle, B Kayabasi, I Numanoglu, S Dincer
ACTA PHYSIOLOGICA 240, 40-40, 2023
2023
Evaluation of Possible Biomarkers for Alzheimer's Disease in a Rat Model: Effect of Taurine Pre-supplementation
E Tekin, N Karakelle, S Dincer
ACTA PHYSIOLOGICA 234, 2022
2022
Effects of Taurine on Learning, Memory and Anxiety in Very Elderly Rats with Experimental Alzheimer's Disease Model
N Karakelle, A YAR SAĞLAM, S Dincer
ACTA PHYSIOLOGICA 227, 2019
2019
The Role of Peroxisomes in the In Vivo Alzheimer's Disease Model Induced by Administration of A beta 1-42 and the Effect of Taurine
N Karakelle, A YAR SAĞLAM, S Dincer
ACTA PHYSIOLOGICA 227, 2019
2019
İntrahipokampal Amiloid Beta 1-42 Enjeksiyonu ile İndüklenen Apoptotik ve Nörodejeneratif Süreçte Taurin’in Clusterin ve Sestrin Ekspresyonları Üzerine Etkisi
N Aslan Karakelle, B KAYABAŞI, İ Numanoğlu, S Dincer
Taurin, intraserebroventriküler Aβ1-42 enjeksiyonu ile deneysel Alzheimer benzeri hastalık modeli oluşturulan sıçanlarda, öğrenme ve bellek fonksiyonlarındaki bozulmayı hafifletir
B Kayabaşı, N Aslan Karakelle, S Dincer
The Effect of Taurine Pre-Supplementation On “low Molecular Density Lipoprotein (LDL)-Related Protein-1”(LRP-1) Levels in Cerebellum, Liver and Kidney in Old Rats With …
E TEKİN, N ASLAN KARAKELLE, S DİNCER
Intraserebroventriküler (ISV) Abeta l-42 Uygulanan Yaşlı Sıçanlarda Taurin Ön Takviyesinin Serebellum, Karaciğer ve Böbreklerde
E Tekin, N Aslan Karakelle, S Dincer
Alzheimer Hastalığı için Olası Biyobelirteçlerin Rat Modelinde Değerlendirilmesi: Taurin Ön Takviyesinin Etkisi
E Tekin, N Aslan Karakelle, S Dincer
Deneysel Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulan Çok Yaşlı Sıçanlarda Taurinin Öğrenme, Bellek ve Anksiyete Üzerine Etkisi
N ASLAN KARAKELLE, A YAR SAĞLAM, S DİNCER
Deneysel Alzheimer Modeli oluşturulan çok yaşlı sıçanlarda Taurinin karaciğer dokusunda oksidan stres üzerine etkisi
E Tekin, N Aslan Karakelle, S Dincer
Effects of Taurine on Learning, Memory and Anxiety in Very Elderly Rats with Experimental Alzheimer’s Disease Model.
N Aslan Karakelle, A YAR SAĞLAM, S DİNCER
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20