Muhammet Kutlu
Muhammet Kutlu
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
ŞŞ Kutlu, M Çetinbakış, M Kutlu
EKEV Akademi Dergisi 23 (78), 2019
8*2019
Yükseköğretime Başlayan Gençlerin Beklentileri ve Değer Yaklaşımları: Oltu Örneği
AY Güngör, M Kutlu, Ö Erakkuş, M Dilmaç
UMTEB-I, 5, 2017
22017
Personal income distribution in Turkey: A generalized ordered logit analysis
V Kaya, AK Çelik, M Kutlu
Economic Journal of Emerging Markets 12 (2), 138-150, 2020
12020
Kullanılmış Otomobil Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli Analizi: Erzurum İli Örneği
M Hilal, M Kutlu
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1), 37-54, 2021
2021
Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisinin VAR Modeli ile Analizi
H Özer, M Kutlu
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 17 (4), 214-231, 2019
2019
Bandırma’da Konut Fiyatına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Belirlenmesi
Ş Şahin Kutlu, M Kutlu
2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, 2019
2019
Gelir dağılımı ve belirleyicilerinin incelenmesi; TRA1 alt bölgesi örneklemi
M Kutlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
Kuznets Hipotezi’nin Geçerliğinin Yumuşak Geçişli Panel Regresyon Modeli ile Analizi
Ö Hüseyin, M KUTLU
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (64), 1823-1835, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8