Follow
Tülin GÜLER YILDIZ
Tülin GÜLER YILDIZ
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri
T Güler
Eğitim ve Bilim 34 (151), 2010
3542010
6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kulllanma yetenekleri
B Akman, E Üstün, T Güler
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 6
1906
6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri
T Güler, B Akman
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 55-66, 6
1856
Preschool Children's Ideas on Sustainable Development: How Preschool Children Perceive Three Pillars of Sustainability with the Regard to 7R.
D Kahriman-Ozturk, R Olgan, T Guler
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 2987-2995, 2012
1312012
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVE THINKING AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
C Yildiz, T Guler Yildiz
Thinking Skills and Creativity, 2021
1092021
Zihnin araçları: Erken çocukluk eğitiminde Vygotsky yaklaşımı
E Bodrova, D Leong, T Güler, G Haktanır
Anı Yayıncılık, 2010
992010
Okul öncesi dönemdeki çocukların toplumsal cinsiyet algılarında ailenin rolü
S Yağan Güder, T Güler Yildiz
902016
Okul öncesi öz düzenleme ölçeği (OÖDÖ): Türkiye uyarlama çalışması
EF Tanrıbuyurdu, TG Yıldız
Eğitim ve Bilim 39 (176), 2014
792014
Okul öncesi dönemde fen eğitimi
B Akman, GU Balat, T Güler, E Alabay, S Büyüktaşkapu, FL Önkol, ...
Pegem Akademi, 2010
672010
The effects of an ecology based environmental education on teachers' opinions about environmental education
T Güler
Egitim ve Bilim 34 (151), 30, 2009
662009
Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği
T Güler
Editör: G. Haktanır). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık, 295-322, 2009
642009
Okulöncesi öğretmenliği öğrencilerine ait türkiye profil araştıması
S Erkan, B Tuğrul, E Üstün, B Akman, M Şendoğdu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
632002
Okul öncesi öz düzenleme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
E Fındık Tanrıbuyurdu, T Güler Yıldız
Unpublished master’s thesis. Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler …, 2012
592012
The environment and its place in children's picture story books
M Gonen, T Guler
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3633-3639, 2011
592011
Okul öncesinde fen eğitimi
B Akman, E ALABAY, G UYANIK BALAT, T GÜLER YILDIZ, M ÜNAL, ...
Pegem, 2011
542011
Education for sustainability in early childhood education: A systematic review
T Güler Yıldız, N Öztürk, T İlhan İyi, N Aşkar, Ç Banko Bal, S Karabekmez, ...
Environmental Education Research 27 (6), 796-820, 2021
512021
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin çevre bilinci düzeylerinin ve bu okullardaki çevre eğitiminin durumunun belirlenmesi
S Erten, P Özdemir Şimşek, T Güler Yıldız
472003
Ailenin tanımı, tarihsel gelişimi ve aile çeşitleri
T Güler Yıldız
Pegem A Yayıncılık, 2023
412023
Assessing preschools using the Eco-Schools program in terms of educating for sustainable development in early childhood education
A Korkmaz, T Guler Yildiz
European Early Childhood Education Research Journal 25 (4), 595-611, 2017
402017
Okul öncesi çocuklarına yönelik sosyal çalışma alanında tarih ve coğrafya eğitimi
T GÜLER YILDIZ, B TUĞRUL
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (33), 2007
382007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20