Takip et
meryem demir güdül
meryem demir güdül
iku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencilerinde yaşamda anlam, bilinçli farkındalık, algılanan sosyoekonomik düzey ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler
M Yıkılmaz, MD Güdül
Ege Eğitim Dergisi, 297-315, 2015
151*2015
Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon profillerinin psikolojik ihtiyaç doyumu, akademik erteleme ve yaşam doyumu ile ilişkisi
M Demir Güdül, AA Ceyhan, G Can
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
59*2015
Sınıf rehber öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışları ile psikolojik danışma ve rehberliğe yönelik tutumları
M Demir, G Can
Eğitim ve Bilim 40 (179), 2015
35*2015
The role of academic motivation in predicting Turkish undergraduates’ life satisfaction and academic procrastination
MD Güdül, G Can, AA Ceyhan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 11 (60), 129-146, 2021
62021
Relationships between meaning in life mindfulness, perceived socioeconomic level and life satisfaction among university students
M Yıkılmaz, MD Güdül
Ege Eğitim Dergisi,(16) 2, 297-315, 2015
52015
The relationship between university students’ academic motivation profiles and psychological needs, academic procrastination and life satisfaction
M Demir-Güdül
Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University, Eskişehir, 2015
52015
Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon profillerinin psikolojik ihtiyaç doyumu, akademik erteleme ve yaşam doyumu ile ilişkisi
GM Demir
Anadolu Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, 2015
52015
Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Rehberlik Anlayışları ve Rehberliğe Yönelik Tutumları (Perception And Attitudes Of Teachers With Guidance Responsibilities About Counseling And …
M Demir
Unpublished master’s thesis, Anadolu University, Institute of Educational …, 2010
32010
The Role of Academic Motivation in Predicting Turkish Undergraduates’ Life Satisfaction and Academic Procrastination
M Demir-Güdül, G Can, AA Ceyhan
12021
University students’ academic motivation profiles: relationships with academic procrastination and life satisfaction
M Demir Güdül, G Can, AA Ceyhan
12019
Development of the Teacher Counselling and Guidance Attitude Scale
M Demir Güdül
12010
Possible Selves of School Counsellor Candidates: A Qualitative Study in Turkey
ST Dalioglu, MD Gudul
SHS Web of Conferences 156, 03001, 2023
2023
Akademik ve mesleki hazırlık sorunları
EÇ Ramazan AKDOĞAN
ERGENLİK VE ERGEN BİREYE YAKLAŞIM 1, 2021
2021
Psikolojik Danışman Adaylarının Olası Benliklerinin İncelenmesi: Bir Metafor Analizi
M Demir Güdül, S Tatlı Dalioğlu
2019
Relationships Between Autonomous Academic Motivation, Perceived Autonomy Support and Burnout in University Students
M Demir Güdül
2017
Counseling and Guidance Understandings of Guidance Teachers and Their Attitudes Towards Counseling and Guidance
M Demir Güdül, G Can
2015
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Yaşam Doyumu Yaşamda Anlam ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkiler
M Demir Güdül
2013
The Use of Facebook and Basic Psychological Needs Satisfaction
M Demir
2013
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Yaşam Doyumu, Yaşamda Anlam ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişkiler
M Demir, Yıkılmaz, Murat
2012
Developing a Program for Overcoming Academic Procrastination for University Students: A Pilot Study
M Demir
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20