Hamza Akengin
Hamza Akengin
Marmara Univeristesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk, D Dilek
Pegem A yayıncılık, 2005
1692005
Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Derse İlişkin Görüşlerine Etkisi.
H Akengin, Z Ibrahimoğlu
Ondokuz Mayis University Journal of Education 29 (2), 2010
522010
SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
AGSB DEMİR, H AKENGİN
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 26-40, 2010
40*2010
Hikâyelerle sosyal bilgiler öğretimi
SB Demir, H Akengin
Pegem Akademi, 2014
362014
İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri
H Akengin, D Sağlam, A Dilek
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2002
362002
Siyasi Coğrafya. İnsan ve Mekan Yönetimi
H Akengin
Pegem Akademi, 2012
32*2012
A comparative study on children's perceptions of the child rights in the Turkish community of Turkey and Northern Cyprus
H Akengin
Education 129 (2), 224-239, 2008
312008
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
A Tanrıöğen
Lisans Yay., İstan, 2006
262006
Zaman ve mekana ilişkin becerilerin öğretimi
İH Demircioğlu, H Akengin
Sosyal bilgiler öğretimi, 187-224, 2012
252012
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı genel coğrafya konuları ve bunların öğretimi ile ilgili öz-yeterlik algıları
H Akengin, CT Şahin, B Kaya, G Bengiç, S Sargın
Marmara Coğrafya Dergisi, 2010
252010
Şehirleşme üniversite ilişkisine bir örnek: Gazimağusa
H Akengin, A Kaykı
Marmara Coğrafya Dergisi, 2013
222013
Opinions of prospective social studies teachers on the use of information technologies in teaching geographical subjects.
H Akengin
Journal of Instructional Psychology 35 (2), 2008
222008
Coğrafya öğretmenlerinin yenilenen lise coğrafya öğretim programı hakkındaki görüşleri
H Akengin
Marmara Coğrafya Dergisi, 2008
212008
Coğrafi kavramlar bakımından öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve bu kavramların geliştirilmesi üzerine deneysel bir araştırma
H Akengin, S Süer
Marmara Coğrafya Dergisi, 2011
172011
Öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin öz yeterlik algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
H Akengin, G Yıldırım, Z İbrahimoğlu, S Arslan
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
162014
A comparative study upon determination of scientific literacy level of teacher candidates
H Akengin, A Sirin
Educational Research and Reviews 8 (19), 1882-1886, 2013
112013
ÖĞRENCİLERDE HARİTA OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
H AKENGİN, GÜL TUNCEL, ME CENDEK
Marmara Coğrafya Dergisi, 61-69, 2016
102016
Tarih öğretiminde kullanılan haritalar üzerine bir değerlendirme
H Akengin
Türk Tarih Eğitimi Dergisi 4 (1), 122-155, 2015
82015
Effects of Using Case-Study Method in Social Studies on Students' Attitudes Towards Environment.
H Akengin, G Aydemir
International Electronic Journal of Environmental Education 2 (2), 119-127, 2012
72012
Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi
H Akengin, İH Demircioğlu
Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi, 188-223, 2012
72012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20