Güntay Taşçi
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fen bilgisi dersine yönelik okul dışı öğrenme ortamları etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin değerlendirilmesi
Z Erten, G Taşçi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 638-657, 2016
522016
Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde yeni teknolojileri kullanma durumlarının incelenmesi
G TAŞÇI, M YAMAN, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 267-278, 2010
36*2010
Yüksek öğretim biyoloji öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve bilişsel yapılarının incelenmesi
G TAŞÇI, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 2012
182012
Hücre bölünmesi konusunda çoklu ortam uygulamalarının kavrama ve uygulama düzeyinde öğrenme başarısına etkisi
G TAŞÇI, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 233-243, 2008
172008
Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinin belirlenmesi üzerine nitel bir çalışma
G TAŞÇI, A ALTUN, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 284-296, 2008
17*2008
4+ 4+ 4 sistem değişikliğinin ilk yılında ilkokul birinci sınıflardaki durum: Sorunlar ve ihtiyaçlar (Erzincan örneği)
NT Yılmaz, MN Güntay-Fidan
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi,(2014) C. 4. ss. 133-148., 2014
112014
İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin 60-66 Aylık öğrencilerine ilişkin Görüşleri
N Yılmaz, G Taşçi, M Fidan
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2013
82013
Developing a Scale for Quality of Using Learning Strategies.
G Tasci, H Yurdugul
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 849-855, 2016
62016
Evaluation of Classroom Teachers' Opinions on Science Curriculum in terms of Biology Subjects: Erzincan Sample
G Taşçi, M Yılmaz Soylu
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 55-72, 2015
5*2015
Criteria for high quality biology teaching: an analysis
G Tasci
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (4), 2015
32015
Biology Teaching Through Self-Regulated Learning And Cognitive Structure: An Analysis Of The Effect Of Learning Strategies For Cognitive Development Via Latent Growth Model
G Tasci, H Yurdugul
Journal of Baltic Science Education 16 (1), 20, 2017
12017
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME SÜRECİNDE BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
G TAŞÇİ
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (3), 941-956, 2015
12015
Çalışma Yapraklarıyla İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Metasentez Çalışması
G Taşçi, B Çoban, T Öksüz
Eğiten Kitap, 2019
2019
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KONULARINI MODELLEME İLE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
M Gülcü, G TAŞÇİ
Anadolu Öğretmen Dergisi 4 (1), 75-97, 2019
2019
Biyoloji Öğretiminde İnfo–Tangram Etkinliğinin Geliştirilmesi: Bilişsel Yapı Bakımından Bir Değerlendirme
G Taşçi
Pegem Akademi, 2018
2018
Examınatıon Of Subjects Of Bıology In Scıence Textbooks Accordıng To Vısualızatıon Features
E İnci, G Taşçi
2017
An Examınatıon Of Learnıng Outcomes Of Elementary Scıencecurrıculum In Terms Of Constructıng Scıentıfıc Explanatıon
ER Korkmaz, G Taşçi
2017
Adaptation of scale “Working Like Scientists”(WLS) A Turkish-language version: validation and reliability
G Taşçi, M Looss, H Yurdugül, DH RUPPELL, A Sülün, D Hinrichs, ...
Participatory Educational Research 3 (1), 54-65, 2016
2016
Etkinlik Temelli Fen Dersinin Bilişsel Yapiya Etkilerinin Biyoloji Konuları Bakımından Değerlendirilmesi
G Taşçi
2016
Biyoloji Öğretiminde İnfografik Kullanmaya İlişkin Görüşler: Bir Uygulama Örneği.
G Taşçi
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20