Follow
Serdar sakin
Serdar sakin
Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçenti, Erciyes Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortadoğu kavramı ve sınırları üzerine bir değerlendirme
S Sakin, C Deveci
History Studies, 2011
592011
Kıbrıs ve 6-7 Eylül olayları:(Menderes ve Zorlu'nun tarihi sınavı)
S Sakin
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2010
362010
Sicill-i Osmanî zeyli: son devir Osmanlı meşhurları ansiklopedisi
MZ Pakalın, MM Hülagü, Ş Batmaz, G Alan, H Selçuk, Ö Tok, E Güldüoğlu, ...
(No Title), 2009
232009
Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)
S Sakin
Gazi Akademik Bakış, 133-152, 2010
162010
6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARI SONRASINDA TÜRK KAMUOYUNUN TUTUMU.
S Sakin
Journal of International Social Research 3 (12), 2010
152010
Misâk-ı Millî’nin Hazırlanışı ve İlânıyla İlgili Görüşler
S Sakin
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (13), 313-330, 2002
122002
Balkanlar'da güvenlik arzusu: Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya ilişkileri ve Balkan Paktı
S Sakin, M Salep
Berikan Yayinevi, 2012
112012
İngiltere, Nasturiler Ve İç Toprak Projesi (1919-1922)
S Sakin, HZ Kapcı
International Journal of History Studies 5 (5), 207-224, 2013
102013
Siyasi karikatürlerde: emperyalizm milletler cemiyeti ve Türkiye
S Sakin
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2011
102011
Milli Mücadele Döneminde Atatürk’ün Demokrasi Anlayışı ve Uygulamaları
S Sakin
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (16), 229-245, 2004
82004
Minas Çeraz’ın (Minasse Tcheraz) Avrupa Temasları ve Berlin Kongresi İzlenimleri
S Sakin
Gazi Akademik Bakış, 237-258, 2015
72015
Mustafa Kemal Atatürk‟ e Göre Musul Sorunu
S Sakin
Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Enstitüsü …, 2007
72007
Ulusal Bir Devlet Kurucusu Olarak Mustafa Kemal Atatürk
S Sakin
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (15), 191-205, 2003
62003
Türkiyenin jeopolitik ve jeostratejik konumu açısından musul sorunu
S Sakin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
52007
Kıbrıs' ın Geleceği Konusunda Menderes-Boyd Görüşmeleri
S Sakin
42014
Uluslararası bağımsızlık projesi: Misâk-ı Milli ya da büyük güçlere meydan okuma
S Sakin
Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2010
42010
Misâk-ı Millî’nin Hazırlanışı, Kapsamı ve Tarihsel Değeri
S Sakin
Erciyes Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2003
32003
İNGİLİZ SEYYAHLAR MAUNSELL, HARRİS VE SYKES’IN GÖZLEMLERİNDE İRAN, IRAK VE TÜRKİYE.
S SAKİN, C KARTIN
Pursuit of History, 2013
22013
Missionary Schools And Activities in Turkey During The Turkish National Struggle
S Sakin
Karadeniz Araştırmaları, 59-75, 2010
22010
Sakarya Savaşı Sonrası Azınlıklar Meselesi ve TBMM
S SAKĐN, S Dokuyan
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20