Sinan KAYA
Title
Cited by
Cited by
Year
Adapting Online Self-Regulated Learning Scale into Turkish.
O Korkmaz, S Kaya
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (1), 52-67, 2012
332012
Eğitim fakültesindeki akademik başarının kamu personeli seçme sınavı'ndaki başarı üzerinde etkisi
R Yeşil, Ö Korkmaz, S Kaya
312009
Pre-service teachers’ perceived internet self-efficacy and levels of internet use for research
S Kaya, A Durmuş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4370-4376, 2010
302010
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve araştırma yaparken interneti kullanma düzeyleri
S Kaya, A Durmuş
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Sempozyum Kitabı …, 2008
202008
Bilişsel ve üstbilişsel strateji etkinliklerinin öğretmen adaylarının öğretim tasarımı dersi başarılarına, bilişsel ve üstbilişsel stratejileri kullanma düzeylerine etkisi
S Kaya
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2012
112012
Bilişim Teknolojileri Öğretimi İçin Geliştirilen Örnek Analojilerin İncelenmesi.
K Sinan, A Durmuş
Journal of Kirsehir Education Faculty 12 (2), 2011
102011
Öğretmen adaylarının internet ve bilgisayar hakkındaki metaforlarının incelenmesi
S Kaya, A Durmuş
3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 07-09, 2009
92009
İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar kullanım alışkanlıkları ile velilerin bilgisayar kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişki
A Durmuş, S Kaya
VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler, 121-126, 2008
92008
Computer and instructional technologies preservice teachers’ attitudes regarding distance education
A Durmusa, S Kaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 661-666, 2011
62011
Education faculty students’ preferred learning situation about computer literacy
A Durmuş, S Kaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4576-4580, 2010
42010
Öğretim Tasarımı Dersinde Uygulanan Bilişsel ve Üstbilişsel Strateji Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
S Kaya, E Kılıç Çakmak
Eğitim ve Bilim 40 (181), 329-347, 2015
32015
Investigation of relationship between preservice teachersГ unethical computer using behavior and attitudes towards the using of internet
S Kayaa, A Durmusa
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 667-672, 2011
32011
Fen bilimleri öğretmenlerinin öğretimde internet kullanımına ilişkin görüşleri (Kırşehir İli Örneği)
MPD GÜLER, K Sinan, U Adem
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 263-280, 2014
2*2014
Examination of self-regulated learning strategies in programming languages courses
S KAYA
Global Journal on Technology 3, 2013
22013
Microsoft Excel Öğretimi için Zeki Öğretim Sistemi
S Kaya
Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü …, 2005
22005
Examining the Relationship between Teachers' Individual Innovativeness and Technology Acceptance Status
B Özkeş, S Kaya
Participatory Educational Research 2, 60-69, 2015
12015
Student Teachers' Perspectives on the Cognitive and Metacognitive Strategy Practices in Instructional Design Course
S Kaya, EK Cakmak
Egitim ve Bilim 40 (181), 2015
12015
ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ OLARAK TASARLANAN ExcelTUTOR’UN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
S KAYA, Ö KORKMAZ
1
Digital Storytelling as a Self-Regulated Learning Tool
S Kaya
Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies …, 2019
2019
Examination of Articles Published about Self-Regulated Learning in Selected Journals of Instructional Technologies Field from 2011 to 2016
S Kaya, B Özkeş
Participatory Educational Research 4, 227-236, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20