Bora Yıldız
Bora Yıldız
Associate Professor of Management - Istanbul University
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation
B Yıldız, L Alpkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015
672015
Determinants of constructive deviance: the mediator role of psychological ownership
B Yildiz, L Alpkan, H Ates, B Sezen
International Business Research 8 (4), 107-121, 2015
552015
Sanal Kaytarma Davranışlarının Sergilenmesinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü Var mıdır?
H Yıldız, B Yıldız, H Ateş
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 55-66, 2015
532015
Sanal Kaytarma Davranislarinin Örgütsel Ögrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi/An Investigation of the Effect of Cyberloafing Behaviors on Organizational Learning …
B Keklik, R Kiliç, H Yildiz, B Yildiz
Business and Economics Research Journal 6 (3), 129, 2015
51*2015
İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi
B Yıldız, H Yıldız
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (3), 1-17, 2015
41*2015
The Effect of Servant Leadership on Psychological Ownership: The Moderator Role of Perceived Organizational Support
B Yıldız, H Yıldız
Journal of Global Strategic Management 9 (2), 65-77, 2015
312015
Psikolojik Sözleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi
H Yıldız, B Yıldız, NÖ İyigün
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 147-165, 2016
30*2016
Drivers of Innovative Behaviors: The Moderator Roles of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment
B Yıldız, S Uzun, SS Çoşkun
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP 6 (3), 341-360, 2016
272016
The Effects of Ethical Leadership, Servant Leadership and Leader-Member Exchange on Compulsory Citizenship Behaviors
H Yıldız, B Yıldız
International Business Research 9 (2), 19-33., 2016
262016
The antecedents of presenteeism and sickness absenteeism: A research in Turkish health sector
H Yıldız, B Yıldız, C Zehir, M Aykaç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 398-403, 2015
262015
Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir mi? Ampirik Bir Araştırma
H Ateş, B Yıldız, H Yıldız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 7 (2), 147-162, 2012
262012
Hizmetkâr Liderlik Algısının Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
B Yildiz
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2016
24*2016
Herzberg’in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
FŞ Kaya, B Yıldız, H Yıldız
Akademik Bakış Dergisi, 1-18, 2013
23*2013
Drivers of Innovative Constructive Deviance: A Moderated Mediation Analysis
B Yıldıza, S Erat, L Alpkan, H Yıldız, B Sezen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1407–1416, 2015
202015
How Burnout Affects Turnover Intention? The Conditional Effects of Subjective Vitality and Supervisor Support
M Elçi, B Yıldız, M Erdilek Karabay
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP 8 (10), x-xx, 2018
192018
ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
M DEMİR, S AYAS, B YILDIZ
Journal of Administrative Sciences/Yonetim Bilimleri Dergisi 16 (32), 2018
182018
ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1
M Demir, S Ayas, B Yildiz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi 16 (32), 231, 2018
182018
Impact on presenteeism of the conscientiousness trait: A health sector case study
H Yildiz, B Yildiz, C Zehir, E Altindağ, V Moloğlu, H Kitapci
Social Behavior and Personality: an international journal 45 (3), 399-411, 2017
182017
"A Proposed Conceptual Model of Destructive Deviance: The Mediator Role of Moral Disengagement"
B Yildiz, L Alpkan, B Sezen, H Yildiz
11th International Strategic Management Conference, Vienna, AVUSTURYA, 23-25 …, 2015
172015
Aşırı Nitelikliliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Moderator Etkisi
B Yıldız, F Özdemir, E Habip, N Çakı
Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi 2 (2), 40-61, 2017
16*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20