Follow
Prof.Dr.Tekin ÇELİKKAYA
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler
T Çelikkaya, Z Kuş
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 741-758, 2009
2292009
Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5. sınıf örneği)
T Çelikkaya, Ç Ünal
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 197-212, 2009
1892009
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA DÜZEYLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
T Çelikkaya, U Karakuş, Ç Demirbaş
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 57-76, 2010
1772010
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değere ve Değer Eğitimine İlişkin Görüşleri (Attitudes of Social Studies Teachers toward Value and Values Education)
T Celikkaya, S Filoglu
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (4), 1551-1556, 2014
114*2014
SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
T Çelikkaya
Kastamonu Education Journal 19 (3), 969-990, 2011
1072011
Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri (ss. 69-91)
AGZ Kuş, T Çelikkaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 69-91, 2010
762010
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereç ve materyallerini kullanma düzeyleri
T Çelikkaya
642013
Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma durumları
T Çelikkaya, Z Kuş
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 321-336, 2010
502010
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Metafor Algıları.
T Çelikkaya, O Seyhan
E-International Journal of Educational Research 8 (3), 2017
462017
Sosyal bilgiler öğretiminde araç-gereç ve materyal kullanımının önemi
T Çelikkaya
Pegem Atıf İndeksi, 37-62, 2017
462017
Sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin önemi ve uygulama örnekleri.
T Çelikkaya
Journal of Turkish Studies 9 (2), 447-469, 2014
402014
Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Tarafından Uygulanma Düzey.
T ÇELİKKAYA, S FİLOĞLU, NS ÖKTEM
Journal of Social Studies Education Research/Sosyal Bilgiler Eğitimi …, 2013
392013
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ
T Çelikkaya
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 65-84, 2010
392010
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri
T Çelikkaya
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 1 (2), 155-172, 2011
382011
YENİLENEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
T Çelikkaya, M Kürümlüoğlu
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 (11), 104-120, 2018
312018
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
S Baştürk, A Ustaoğlu, BK Doruk, B Aytaç, B Yiğit, C Tüysüz, E Tatar, ...
Nobel Yayınları, 2014
312014
Değerlerin Kazanılmasındaki Etkili Faktörler (Öğrenci Görüşleri).
T ÇELİKKAYA, osman seyhan
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (36), 167-191, 2016
292016
Yeni Sosyal Bilgiler Programında 4. ve 5. Sınıfta Kazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkin Kazanımların İçeriğe Yansıması
T ÇELİKKAYA, M Kürümlüoğlu
Değerler Eğitimi Dergisi 16 (36), 7-38, 2018
272018
ORTAOKULDA DOĞRUDAN KAZANDIRILACAK DEĞERLERİN VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ KİTABINA YANSIMA DÜZEYLERİ
T ÇELİKKAYA
Turkish Studies - International Periodical For The Languages 8 (8), 2013
27*2013
İlköğretim 1. kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi
T Çelikkaya
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, 2002
272002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20