Assoc. Prof. Dr. Muhammet Saygın
Assoc. Prof. Dr. Muhammet Saygın
Mersin University Silifke Vocational School
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An investigation of the relationship between social loafing and organizational citizenship behavior
H Karadal, M Saygın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 206-215, 2013
332013
Corporate values on strategic planning process: a research about the universities in Turkey
H Karadal, C Çelik, M Saygın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 762-770, 2013
162013
The effect of information technology on innovation abilities: A research on SMEs
H Karadal, M Saygin
International conference on Eurasian economies 15 (2), 396-399, 2011
152011
EFFECTS OF PRESENTEEISM SYNDROME ON EMPLOYEES’BURNOUT LEVELS
MH Yıldırım, M Saygın, Ş Uğuz
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 6 (1), 1-10, 2014
132014
Kültürel Sermaye, Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermayenin Girişimci Kişilik Özelliklerine Etkisi: İç Anadolu Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu Örneği
M SAYGIN
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
112016
GİRİŞİMCİLİK YAZINI: TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME
H KARADAL, N DUMAN, M SAYGIN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (16. UİK Özel Sayısı …, 2017
72017
KAYNAK BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
H Karadal, F Eser, M Saygın
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 12-24, 2014
62014
A RESEARCH ABOUT EMPLOYEES' WORK-LIFE BALANCE AND PRESENTEEISM TENDENCY
MH Yıldırım, M Saygın, S Yıldırım
International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies 5 (2), 119-129, 2013
62013
İnovasyon Yetenekleri İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma
H Karadal, M Saygın
Eurasian Business and Economics Journal, 282-294, 2016
52016
Girişimcilikte beşeri sermaye ile bilişim ve inovasyon arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
M Saygın
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
52012
GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONU: UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KATILIMCILARININ SÖYLEMLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA-ENTREPRENEURIAL MOTIVATION: A QUALITATIVE RESEARCH BASED ON …
M SAYGIN, H KARADAL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (21), 328-341, 2017
42017
İŞLEM MALİYETİ YAKLAŞIMI İLE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ
H Karadal, P Yücekaya, M Saygın
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 2014
42014
Marka Kent Stratejileri ve Anamur.(Çetinsöz, Cevdet ve Temiz, Gürkan Eds.)
M Saygın
Kentlerin Markalaşmaşı, Marka, 2018
22018
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT, JUSTICE, CITIZENSHIP AND TRUST AMONG HEALTH CARE WORKERS IN AKSARAY
M SAYGIN, MH YILDIRIM
International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies 6 (1), 22-31, 2014
22014
BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN ADANA İLİNDEKİ YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ
H Karadal, ÖF Rençber, M Saygın
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 38-48, 2014
2*2014
Mersin İlinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Karşılaştırması
M SAYGIN, M Bekmezci
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 6 (11), 108-123, 2019
12019
The Relationship between Social Loafing and Organizational Citizenship among School Managers
H KARADAL, M SAYGIN
2nd International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and …, 2013
12013
THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW
M SAYGIN
International Journal of Eurasia Social Sciences 11 (39), 203-223, 2020
2020
İşletmelere ve Girişimciliğe Güncel Bakış
M Saygın
SALON YAYINLARI, 2019
2019
CYBERLOAFING TENDENCIES OF THE WORKERS: THE CASE OF SİLİFKE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONEi
K SAYGIN, Muhammet ve GÜVENÇ
International Journal of Eurasia Social Sciences 10 (37), 820-832, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20