Takip et
Muhammet Saygın
Muhammet Saygın
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An Investigation of the Relationship between Social Loafing and Organizational Citizenship Behavior
H Karadal, M Saygın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 206-215, 2013
622013
The Effect of Information Technology on Innovation Abilities: A Research on SMEs
H Karadal, M Saygın
International Conference on Eurasian Economies 15 (2), 396-399, 2011
282011
Effects of Presenteeism Syndrome on Employees’ Burnout Levels
MH Yıldırım, M Saygın, Ş Uğuz
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 6 (1), 1-10, 2014
252014
Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities in Turkey
H Karadal, C Celik, M Saygın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 762-770, 2013
222013
Kültürel Sermaye, Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermayenin Girişimci Kişilik Özelliklerine Etkisi: İç Anadolu Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu Örneği
M SAYGIN
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
192016
Girişimcilik Yazını: Türkiye’deki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme
H Karadal, N Duman, M Saygın
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 137-148, 2017
182017
Kaynak Bağımlılığı Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
H Karadal, F Eser, M Saygın
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 12-24, 2014
16*2014
Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermaye Özelliklerinin Adana İlindeki Yabancı Dil Kurslarında İncelenmesi
H Karadal, ÖF Rençber, M Saygın
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 38-48, 2014
132014
İnovasyon Yetenekleri İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma
H Karadal, M Saygın
Eurasian Business and Economics Journal 1 (1), 282-294, 2016
112016
Girişimcilikte beşeri sermaye ile bilişim ve inovasyon arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
M Saygın
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
92012
A Research About Employees' Work-Life Balance and Presenteeism Tendency
MH Yıldırım, M Saygın, S Yıldırım
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 5 (2), 119-129, 2013
82013
İşlem Maliyeti Yaklaşımı İle Dış Kaynak Kullanımı Arasındaki İlişkinin Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Yabancı Dil Kurslarında İncelenmesi
H Karadal, P Yücekaya, M Saygın
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 6 (2), 25-37, 2014
72014
Competitiveness of the Cities: Branding and Positioning
M Saygın
International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus …, 2023
52023
Kent Stratejisi: Silifke Kent stratejisi
M Saygın
Eğitim Yayınevi, 2016
52016
İnovasyon Yetenekleri ve Girişimcilik
H Karadal, M Saygın
Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2013
52013
The Fear of Missing Out (FoMO): Theoretical Approach and Measurement in Organizations
E Dinçer, M Saygın, H Karadal
Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies, 631-651, 2022
42022
Girişimci Liderlik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ve Girişimci Liderliğin Bireysel Performansa Etkisi
M Bekmezci, M Saygın, K Orçanlı
Savunma Bilimleri Dergisi, 249-274, 2021
42021
İşletmelere ve Girişimciliğe Güncel Bakış
M Saygın
Eğitim Yayınevi, 2019
42019
Cyberloafing Tendencies of the Workers: The Case of Silifke Organized Industrial Zone
M Saygın, K Güvenç
International Journal of Eurasia Social Sciences 10 (37), 820-832, 2019
4*2019
Business Ethics and Measuring Ethical Perceptions of the Owners and Managers: Evidence from Businesses in Aksaray Organized Industrial Zone
MH Yıldırım, M Saygın
International Journal of Business and Management Studies 5 (1), 284-295, 2013
42013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20