Follow
Önder AYDIN
Önder AYDIN
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sultan II. Abdülhamit Dönemi Yapılarında İmparatoru/İmparatorluğu Temsil Eden Semboller
Ö AYDIN
Mimarlık 364, 74-78, 2012
272012
Cumhuriyet Başkentinde Aykırı Bir İlçe: Keçiören
Ö AYDIN, N BAYRAKTAR, E TEKKAYA
Mimarlık 309, 56-59, 2003
10*2003
Courtyards in Ancient Anatolia: a Discussion of the Architectural Features of Open Spaces from the Neolithic Age to the End of the Bronze Age
Ö AYDIN, G GASCO, N ÇETİNTÜRK
Gazi University Journal of Science 27 (2), 823-837, 2014
72014
Sultan II. Abdülhamid Devri Camilerine Eskişehir Mahmudiye’den İki Örnek: Çarşı ve Hara Camileri
Ö AYDIN
Belleten 73 (268), 695-703, 2009
62009
Anadolu Mimarlığında Avlu-Neolitik Dönemden Tunç Çağı Sonuna
Ö AYDIN
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
52000
18.-19. Yüzyıl Ankara Camileri Üzerine Bir Değerlendirme
C CEYLAN, Ö AYDIN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 1-21, 2018
42018
Son Dönem Osmanlı Mimarlığında Batılı Klasik Oranların Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Sultan II. Abdülhamid Devri Hükümet Konaklarında Sütun Düzeni Analizi
Ö AYDIN
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
4*2006
Sultan II. Abdülhamid dönemi hükümet konakları üzerine bir tipoloji denemesi: Türkiye’deki örneklerin plan-mekân özelliklerinin analizi
Ö AYDIN
GRID 5 (1), 97-128, 2022
32022
19. Yüzyıl Muhacir İskânına Bir Örnek: İnegöl Tahtaköprü Yerleşmesinin Mimari Analizi
K Durmuş, Ö Aydın, N Çelik
Online Journal of Art and Design 11 (1), 42-58, 2023
2023
Erken Cumhuriyet Döneminde “Asrî” Mimarlığı Tanıtan Bir Öncü:Hayat Mecmuası / A Pioneer Introducing the “Contemporary” Architecture in the Early Republican Period: Hayat Magazine
Ö Aydın, N Çelik
Art-e Sanat Dergisi 15 (30), 805-827, 2022
2022
Erken Cumhuriyet Döneminde Çağdaş Konut Üzerine: Dr. Abdullah Cevdet ve “Medeni Mesken Buhranı”
Ö AYDIN
MİMARLIK 59 (427), 55-58, 2022
2022
Moldings on Facades until the End of the Classic Period in Ottoman Architecture
S ESİRGEN, Ö AYDIN
Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and …, 2022
2022
Orta Anadolu’da bulunan Tatar Yerleşimlerinden Ankara İli Haymana İlçesi Ahırlıkuyu Köyünün ÖZgün Kırsal Mimari Dokusunun Belgelenmesi
A ÖZEN YAVUZ, Ö SAĞIROĞLU, Ö AYDIN
Birsen Yayınevi, 2018
2018
AKSARAY AZMI MILLI FLOUR MILL: A CASE STUDY OF INDUSTRIAL HERITAGE MUSEUMS
E TEKTAŞ, E NARTKAYA, Ö AYDIN
2018
Erken Cumhuriyet Mimarlığının Sembol Yapılarına Bir Örnek: Diyarbakır Tren Garı
Ö AYDIN, A KORKMAZ, M KORKMAZ
NOBEL YAYINEVİ, 2017
2017
Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Yazıdere Köyündeki Eski Alevi Zaviyesi: Üryan Baba Manzumesi
Ö AYDIN, E AKÇA, B TUBAY
TÜBAV Bilim Dergisi 6 (1), 11-22, 2013
2013
Osmanlı Sivil Mimarisine Bir Örnek: Akşehir Evleri
A Demirci, Ö Aydın
Osmanlı Mimarisinin Son Döneminin Resim Sanatına Yansıması
İ Bağlan, Ö Aydın
CAMİ TASARIMI FİKİR PROJESİ YARIŞMALARINDA ÖDÜL ALAN PROJELERİN MİMARİ YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
M Yaylalı, Ö Aydın
AKSARAY İLİ, GÜZELYURT (GELVERİ) İLÇESİ, AŞAĞI MAHALLESİ’NDE YER ALAN GELENEKSEL BİR KONUT YAPISININ BELGELENMESİ
M Erbaş, Ö Aydın, Z Urak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20