Çağrı Aksoy Hazır
Çağrı Aksoy Hazır
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesine yönelik ölçek önerisi ve Türkiye’deki işletmelerde uygulaması
Ç Aksoy
Marmara Üniversitesi, 2013
362013
KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TFRS 16'YA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ.
ÇA HAZIR
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2018
92018
TFRS’ye Göre Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi
M ERER, Ç AKSOY HAZIR
Mali Çözüm Dergisi 126, 25-28, 2014
72014
Determinants of Effective Tax Rates in Turkey
ÇA Hazır
Journal of Research in Business 1 (4), 35-45, 2019
52019
Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi Ve Türkiye’deki İşletmelerde Uygulaması
A Çağrı
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi …, 2013
22013
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
ÇA Hazir
Muhasebe ve Denetime Bakis= Accounting & Auditing Review 19 (58), 213-235, 2019
12019
TFRS 16–Kiralamalar’ın Grup İçi Muhasebe Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
ÇA Hazır
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 55-76, 2019
12019
STUDENT SELF-EFFICACY IN INTRODUCTION TO ACCOUNTING: A CASE STUDY FROM TURKEY
M Erer, ÇA Hazır
Journal of International Scientific Publications, 2017
12017
Gayri maddi hakların vergilendirilmesi
G Karasu
Marmara Üniversitesi, 2013
12013
MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILATIN ÖZELLİKLİ DURUMLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.
Ç AKSOY HAZIR
Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting …, 2019
2019
Impacts of Equity Settled and Cash Settled Share Based Payments on Financial Performance
ÇA Hazır
Muhasebe Enstitusu Dergisi-Journal of Accounting Institute, 47-66, 2019
2019
Income Smoothing Behavior and Its Association with Family Ownership: A Turkish Study
ÇA Hazır
Behavioral Finance, 1-23, 2019
2019
FVAÖK (EBITDA) Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar'ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı
AA Perek, ÇA Hazır
İstanbul, Türkmen Kitabevi (2. Baskı), 2018
2018
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü
ÇA Hazır
2018
RİSK RAPORLAMASI; MEVZUAT VE UYGULAMA AÇISINDAN ALMANYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
ÇA HAZIR
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 19 (4), 981-1017, 2017
2017
„Fraud Risk Assessment “als Grundelement von Fraud Risk Management
ÇA Hazır
Risikomanagement in Unternehmen, 377-395, 2017
2017
FVAÖK (EBITDA) Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar'ın Hesaplanması, Finansal Tablo Analizi ve Şirket Değerlemede Kullanımı
AA Perek, ÇA Hazır
İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2016
2016
TFRS'YE GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ.
M ERER, ÇA HAZIR
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 24 (126), 2014
2014
TFRS'YE GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ.
M ERER, ÇA HAZIR
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 24 (126), 2014
2014
Türkiye’nin makro ekonomik büyüklükleri arasındaki ilişkinin analizi
AB Durukan
Marmara Üniversitesi, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20