Follow
Tugba TURGUT
Tugba TURGUT
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Verified email at fsm.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencilerinde Öz Kontrol ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinde Genel Erteleme Davranışlarının Aracı Rolü.
H Ekşi, T Turgut, E Sevim
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6 (3), 2019
372019
The Mediating Role of General Procrastination Behaviors in the Relationship between Self-Control and Social Media Addiction in University Students.
H Eksi, T Turgut, E Sevim
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6 (3), 717-728, 2019
322019
Üniversite öğrencilerinde aile iklimi ve iyi oluş arasındaki ilişkide benlik kurgularının aracı rolünün incelenmesi
T Turgut
PQDT-Global, 2019
142019
Spiritually-oriented cognitive-behavioral family therapy
T Turgut, F Ekşi
Spiritual Psychology and Counseling 5 (1), 87-111, 2020
52020
Beliren ve Genç Yetişkinlerde Koşulsuz Kendini Kabul ve İlişki Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Aracı Rolünün İncelenmesi
T Turgut, S Yücel
Humanistic Perspective 2 (3), 316-334, 2020
42020
COVID-19 Pandemi Sürecinde Ortaya Çıkan Yeni Bir Kavram: Zoom Yorgunluğu
T Turgut, S Okur
The Journal of Humanity and Society, 2022
32022
Düşük Öz Saygıya Bağlı Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkma ve Öz Saygıyı Artırmaya Yönelik Psikolojik Danışma Süreci: Bir Olgu Sunumu
T TURGUT, SE ÇINAR
Humanistic Perspective 3 (2), 281-305, 2021
32021
Yetişkinlerde Motivasyon Düzenleme ve Akış Yaşantısı Arasındaki İlişkide Ototelik Kişiliğin Aracı Rolü
T TURGUT, D ÜMMET
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 53, 305-327, 2021
32021
Psychometric Properties of Turkish Version of the Interpersonal Affect Improvement Strategies Questionnaire (IAISQ)
T Turgut, Ş Çetintaş, EÖ Belet, A Avcu
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 12 (67), 529-542, 2022
2022
Bilişsel Davranışçı Terapi Manevi Perspektifli Teori ve Uygulamalar
T Turgut, H Ekşi
2022
The Adaptation of Adult Interpersonal Acceptance-Rejection Scale into Turkish and the Examination of Its Psychometric Properties.
T Turgut, S Erden Çinar
International Journal of Psychology and Educational Studies 9 (3), 677-690, 2022
2022
Belı̇ren ve Genç Yetı̇şkı̇nlerde Mental İyı̇ Oluşun Yordayıcısı Olarak Psı̇kolojı̇k Farkındalık (Bı̇lı̇nç)
T Turgut, S Yücel
International Social Sciences Studies Journal 6 (73), 4929-4937, 2020
2020
Evli Bireylerde Evlilik Doyumu ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Yılmazlığın Aracı Rolü
T Turgut
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (FSMVU …, 2020
2020
Aile Terapileri Perspektifinden Alzheimer, Demans ve Maneviyat
T Turgut, F Ekşi
Aile Terapisi: Manevi Yönelimli Bir Perspektif, 245-274, 2020
2020
Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi
T Turgut, F Ekşi
Aile Terapisi: Manevi Yönelimli Bir Perspektif, 91-118, 2020
2020
TUĞBA TURGUT SEVAL ERDEN ÇINAR
SE ÇINAR
Psikolojik Sağlamlık, 60, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16