Follow
Gönenç Göçmengil
Gönenç Göçmengil
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Jurassic accretionary complex and ophiolite from northeast Turkey: No evidence for the Cimmerian continental ribbon
G Topuz, G Göçmengil, Y Rolland, ÖF Çelik, T Zack, AK Schmitt
Geology 41 (2), 255-258, 2013
1702013
40Ar-39Ar geochronology and petrogenesis of postcollisional trachytic volcanism along the İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone (NE, Turkey)
G Göçmengil, Z KARACIK, ŞCAN GENÇ, MZ BİLLOR
Turkish Journal of Earth Sciences 27 (1), 1-31, 2018
312018
Petrological evolution of Karlıova-Varto volcanism (Eastern Turkey): Magma genesis in a transtensional triple-junction tectonic setting
Ö Karaoğlu, F Gülmez, G Göçmengil, M Lustrino, P Di Giuseppe, ...
Lithos, 105524, 2020
252020
Diverse tectonic settings of formation of the metaigneous rocks in the Jurassic metamorphic accretionary complexes (Refahiye, NE Turkey) and their geodynamic implications
G Göçmengil, İE Altıntaş, G Topuz, ÖF Çelik, M Özkan
Geodinamica Acta 26 (3-4), 294-310, 2013
202013
Volcano stratigraphic investigation of the post-collisional middle eocene magmatism Around İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone (NE, Turkey)
G Göçmengil, Z Karacık, ŞC Genç
Türkiye Jeoloji Bülteni 61 (2), 131-162, 2018
112018
40Ar-39Ar ages and petrogenesis of middle Eocene post-collisional volcanic rocks along the Izmir-Ankara-Erzincan suture zone, NE Turkey
G Göçmengil, Z Karacık, ŞC Genç, D Prelević, Z Billor
Journal of Asian Earth Sciences 173, 121-142, 2019
82019
Merzifon Anadolu Koleji Müzesi’nin tarihsel gelişimi
G Göçmengil
Toplumsal Tarih 311, 64-70, 2019
72019
John Lawrence Smith’in Osmanlı İmparatorluğundaki Mineraloji, Maden ve Jeokimya Araştırmalarına Katkıları
G Göçmengil, F Gülmez
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 22 (2), 219-239, 2021
32021
A brief history of natural history museums in the Ottoman Empire
G Göçmengil
Geological Curator 11 (5), 375–384, 2021
32021
Çarpışma sonrası ortamda kalk-alkali/alkali volkanizmadan-şoşonitik volkanizmaya geçişe bir örnek: Almus (Tokat) ve Yıldızeli (Sivas) orta Eosen volkanikleri
G Göçmengil, Z Karacık, ŞC Genç
I. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı, 2016
32016
Lithospheric convective removal related post-collisional middle Eocene magmatism along the Izmir-Ankara-Erzincan suture zone (NE Turkey).
G Göçmengil, Z Karacik, S Genç
EGU General Assembly Conference Abstracts 19, 18682, 2017
22017
Petrogenesis of Middle Eocene post-collisional magmatism Around Izmir-Ankara-Erzincan Suture Zone (Pontides, NE Turkey)
G Göçmengil, Z Karacık, ŞC Genç, D Prelević, Z Billor
Geochimica et Cosmochimica Acta Conference Abstracts, Paris, France, 2017
22017
Deducing the magma chamber processes of middle Eocene volcanics, Sivas and Tokat regions; NE Turkey: insights from clinopyroxene chemistry
G Göçmengil, Z Karacık, Ş Genç, D Prelevic
EGU General Assembly Conference Abstracts, EPSC2016-7426, 2016
22016
Sanal Tarih Yazıcılığının Sorunları: Prof. Ohannes Manisacıyan ve Merzifon Anadolu Koleji Müzesi
Ş ETKER, G GÖÇMENGİL
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21 (2), 403-421, 2020
12020
Botanik Araştırmalarının Türkiye’deki Tarihine Bir Katkı: Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar, Botanik Bahçeleri Çalıştayı (Düzce, 2019)
G Göçmengil, F Günergun
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20 (2), 163-170, 2019
12019
Petrology and petrogenesis of the Eocene Volcanic rocks in Yildizeli area (Sivas), Central Anatolia, Turkey
CD Topbay, Z Karacık, SC Genç, G Göçmengil
European Geosciences Union General Assembly 17, 12-17, 2015
12015
Hamamtepe (Çanakkale) Kuvars Ocağında Tespit Edilen Paleo-Mikroorganizmalara Ait İlksel Bulgular: Ortam Yorumlarına Katkı
HÜ Ercan, G Göçmengil, K Yayan
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (2), 285-294, 2023
2023
The inherited structure of the Gediz Graben (Aegean Extensional Province, Turkey): insights from the deep geothermal wells in the Alaşehir sub-basin
F Gülmez, HÜ Ercan, N Lom, G Göçmengil, E Damcı
International Journal of Earth Sciences, 1-16, 2023
2023
Anadolu’da son 100 yılın depremleri
G Göçmengil
Atlas Dergisi 2023 (1), 48-53, 2023
2023
Petrogenesis of Early Cenozoic Sarıcakaya–Nallıhan Volcanism in NW Turkey: Implications for the Geodynamic Setting and Source Characterization of the Balkanatolia Magmatic Realm
G Göçmengil, F Gülmez, Z Karacik, N Aysal
Minerals 12 (12), 1572, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20