Follow
AYHAN DONER
Title
Cited by
Cited by
Year
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi
A Döner
Seçkin, 2003
622003
Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği
A Döner
Yeni Türkiye 51, 668-679, 2013
172013
Şeffaf devlette bilgi edinme hakkı ve sınırları
A Döner
Oniki Levha, 2010
172010
Cezai ve İdari Yaptırımların Farklılığı Bağlamında TBMM’nin Af Yetkisi
A Döner
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (3-4), 33-54, 2008
9*2008
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Anayasa Mahkemesi Kararları Bakımından Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olup Olmayacağı Sorunu
A Döner, İ KÖKÜSARI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (1), 663-686, 2008
82008
Kuvvet Kullanma Yasağı ve İnsani Müdahale Açısından II. Körfez Krizi
A DÖNER
e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, 2003
62003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6