Takip et
Binnaz Kıran
Binnaz Kıran
Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The relationship between internet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents
BK Esen, M Gündoğdu
International Journal of Educational Researchers 1 (2), 29-36, 2010
1972010
An analysis of university students’ internet use in relation to loneliness and social self-efficacy
BK Esen, E Aktas, I Tuncer
Procedia-Social and Behavioral Sciences 84, 1504-1508, 2013
922013
Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması
BK ESEN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
832003
Analyzing peer pressure and self-efficacy expectations among adolescents
B Kiran-Esen
Social Behavior and personality: an international Journal 40 (8), 1301-1309, 2012
762012
Akran baskısı ve algılanan sosyal destek değişkenlerine göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması (Prediction of internet addiction in adolescents according to peer …
B Kıran
I.Uluslararası Bağımlılık Kongresi,, 2007
67*2007
Akran baskısı düzeyi farklı olan öğrencilerin risk alma, sigara içme davranışı ve okul başarılarının incelenmesi
B Kıran
Gazi Üniversitesi. Ankara, 2002
552002
ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
D ÖZCAN AKÇAY, B KIRAN-ESEN
International Journal Of Eurasia Social Sciences 7 (24), 1-10, 2016
48*2016
Güvenli İnternet Kullanımı Konusunda Uygulanan Akran Eğitiminin Ergenler Üzerindeki Etkisi- Effects of Peer-Training about Secure Internet Use on Adolescents.
M Korkmaz, B Kiran-Esen
Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal 4 (38), 2012
41*2012
Examining the adolescents’ smoking according to their peer pressure levels and gender
B Kiran-Esen
Educational Sciences: Theory & Practice 3 (1), 179-188, 2003
412003
Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Toplumsal Konum İle İlgili Risk Alma Değişkenine Göre İncelenmesi.
A UÇAN, BK ESEN
Mersin University Journal of the Faculty of Education/Mersin Üniversitesi …, 2015
372015
Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği: Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalı şması.
Ö Çelikkaleli, M Gündoğdu, B Kiran Esen
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
332006
ERGENLERDE AKRAN BASKISI VE BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ
BK Esen, T Aktuğ
Çukurova Üni. Eğitim Fak. Dergisi 3, 13-23, 2007
31*2007
Research of Social Skills of Children Who Attend to Kindergarten According to the Attitudes of Their Mothers
E Gürbüz, B Kıran
Journal of Education and Training Studies 6 (3), 95-100, 2018
272018
HIGH SCHOOL STUDENTS’COGNITIVE FLEXIBILITY IS PREDICTED BY SELF-EFFICACY AND ACHIEVEMENT
BK Esen, HD Özcan, M Sezgin
European Journal of Education Studies, 2017
272017
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Düzeyleri ile Sürekli Öfke ve İfade Biçimlerinin İncelenmesi
B ESEN KIRAN, Ö ÇELİKKALELİ
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (29), 37-49, 2008
26*2008
Akran baskısı ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması- DEVELOPMENT OF PEER PRESSURE SCALE: STUDIES ON THE VALIDITY AND RELIABILITY.
B Kıran-Esen
Eğitim Bilimleri ve Uygulama- Journal of Educational Sciences & Practices 2 …, 2003
24*2003
Çeşitli değişkenlere göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması.
B Kıran Esen
Journal of New World Sciences Academy 4 (4), 1331-1340, 2009
212009
ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Y Akan, B Kıran
IJETSAR (International Journal Of Education Technology and Scientific …, 2017
142017
ADOLESCENTS'INTERNET ADDICTION IS PREDICTED BY PEER PRESSURE AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT
BK Esen
e-Journal of New World Sciences Academy, NEWSA 4 (4), 1331-1340, 2009
142009
Şiddeti azaltma psiko-eğitim programı’nın (ŞAPP) eşine şiddet uygulayan erkeklerin saldırganlık, duygu yönetimi ve ilişki özyeterlik düzeylerine etkisinin incelenmesi
Y Akan, B Kıran
Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi 5 (1), 31-65, 2019
132019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20