Follow
HASAN AYDEMİR
Title
Cited by
Cited by
Year
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ
H Aydemir, ND AKSOY
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 265-280, 2010
692010
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE ÜSTBİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ.
H Aydemi̇r, Y KUBANÇ
Electronic Turkish Studies 9 (2), 2014
632014
The Effect of Cooperative Learning on the Academic Achievement and Attitude of Students in Mathematics Class.
Y Karali, H Aydemir
Educational Research and Reviews 13 (21), 712-722, 2018
592018
İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
B AKPINAR, H Aydemir
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1), 41-53, 2012
352012
Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi
H Aydemir, E Koçoğlu, Y KARALI
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (4), 1881-1896, 2016
292016
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem, Teknik Ve Stratejileri Kullanma Yeterlikleri/Competencıes Of Socıal Scıences Teachers In Usıng Teachıng Methods, Technıques And …
H AYDEMİR
Hikmet Yurdu 5 (9), 81-100, 2012
292012
İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı etkinliklerinin uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi
H Aydemir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
292011
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereçleri kullanım düzeyleri
H Aydemir
Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 36 (1 …, 2012
262012
Teacher Education in China, Japan and Turkey.
Y Baris, A Hasan
Educational research and reviews 14 (2), 51-55, 2019
242019
Study of secondary school students’ multiple intelligence areas (Malatya case)
H Aydemir, Y Karalı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 167-172, 2014
232014
Examining the Internet Addiction Levels of High School Senior Students.
H Aydemir
Journal of Education and Training Studies 6 (4), 17-25, 2018
192018
Self-efficacy of teacher candidates intended teaching profession
H Aydemir, M Duran, M Kapıdere, D Kaleci, ND Aksoy
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 161-166, 2014
182014
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
H AYDEMİR, Y KARALI, G COŞANAY
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 1199-1214, 2020
162020
Serbest etkinlik derslerine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri
H Aydemir, E BOZKURT, H ŞEKERCİ
Turkish Journal of Educational Studies 2 (2), 41-74, 2015
142015
Türkiye ve Singapur ilkokul fen bilimleri öğretim programlarının karşılaştırılması
Y KARALI, ÖV PALANCIOĞLU, H AYDEMİR
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 866-888, 2021
13*2021
Investigation of the cognitive behavioral problem solving process
H Aydemir, Y Kubanç
Turkish Studies 9 (2), 203-219, 2014
132014
The evaluation of university students’ views on internet resources
H Aydemir, Aİ Benzer, O Karahan, E Akmençe
Procedia-Social and Behavioral Sciences 103, 1067-1074, 2013
102013
COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
G COŞANAY, Y KARALI, H AYDEMİR, ŞEN Mert
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi/Electronic Journal of Social Sciences, 70-84, 2020
92020
TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN KİTAPLARIN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
H AYDEMİR, A ÖZEL
Turkish Studies (Elektronik) 12 (6), 77-88, 2017
92017
Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: İnönü üniversitesi örneği
Y Karalı, TG Şahin, M Şen, H Aydemir
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 2277-2296, 2021
82021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20